Fenomén Babiš

16. 12. 2013 / Jan Sláma

Od volebního systému lze stěží čekat nějaké zázraky. Nicméně nám přinesl hnutí Ano. Byť jsem nebyl jeho voličem,, je mi stále sympatičtější, zejména jeho velitel miliardář Babiš. Ne pro ty miliardy, ty mi tam jsou spíše na překážku. Nemám miliardáře rád, jak je vidno z některých mých článků. Hlavně ty, kteří k penězům přišli způsobem podvodným, j

ak se to u nás mnohdy dělo, nebo různými finančními machinacemi. Z těch se mi dělá špatně.

Pro přesnost i zmíněný pan Babiš, který opakovaně tvrdí, že své impérium vybudoval, ho vlastně jen zprivatizoval. Na druhou stranu je třeba uznat, že na rozdíl od jiných, kteří takto získaný majetek různě prošustrovali, ať úmyslně nebo z neznalosti, tento občan získaný majetek spravuje a provozuje.

Sám jsem se o tom přesvědčil, když jsem si šel koupit do jednoho z jeho obilních sil slunečnici pro sýkorky. Silo fungovalo. Slunečnice sice podražila proti dřívějším 10 Kč na 19 Kč, ale přeci nenecháme ptáčky hladovět.

Mé sympatie pro pana Babiše vycházejí z jeho přímočarého až snad, pro někoho, prostoduchého způsobu, jakým se staví k problémům se kterými se potkává. Ta zdánlivá prostoduchost vyplývá z jeho zcela jiného přístupu k problémům a ten asi také přivádí k zoufalství ty profesionální politiky, kteří si s takovým přístupem nevědí rady.

Tito politikové jsou lidé zvláštní kategorie, která se po převratu vytvořila. Jsou to lidé jako vystřižení ze Zákonů profesora Parkinsona. Podstatou jejich činnosti je žvanění. Žvaní a žvaní a výsledek je nulový nebo se rodí s obrovskými potížemi a za dlouhou dobu.

Pan Babiš ukazuje řešení bez dlouhých cirátů a tím jim bere vítr z plachet. Sám jsem v minulosti velmi trpěl, když jsem se musel zúčastňovat schůzí či porad, kde jednání obvykle vedli lidé ne úplně hloupí, ale takoví pro něž nebyl hlavní obsah ale forma. A za vhodnou formu považovali mnohamluvnost. I dnes se v projevech lidí, kteří nejsou schopni přinést nové argumenty opakuje formulka "jak už jsem řekl", načež zopakuje to co už řekl. Patrně si o posluchači myslí, že je hlupák.

Stále něco opakovat se dnes často objevuje i v cizích populárních filmech a některých knihách, kde se stále opakuje. Nevím, zda by se to J.A.Komenskému zamlouvalo.

Z mnohého mluvení vznikají dlouhé časové lhůty než se něco změní, či zavede. I to zřejmě je pro pana Babiše nepochopitelné. Než se provede nějaké prospěšné opatření, tak se o něm musí mluvit ve všech možných komisích, výborech a podvýborech a já se obávám, že na konci už nikdo pořádně ani neví, o co šlo. Kdyby takto pracovala firma, tak dávno zkrachuje. To pan Babiš dobře ví. Zda dokáže přelomit zažité zvyklosti, ve kterých se tak dobře daří mnoha, z našich peněz placených parazitům, nevím.

Pan Babiš hodlá rozmetat léta budované penězovody například tím, že bude provádět centrální nákupy. Tím odstřihne řady a řady kamarádů jiných kamarádů od peněz daňových poplatníků. To, co bylo v minulosti normální, že třeba nemocnice měly své vlastní kuchyně, údržbu, prádelny a podobné přidružené provozy, se postupem času vytratilo a vše se začalo nakupovat. Obvykle mnohem dráž, ale vedení ubyly starosti a ze státních peněz se tak snadno čerpá. A od vlastní údržby jim asi žádné peníze do kapsy nepřitečou.

A co velká korupce! Odhaduje se ročně ztráta 40 až 100, ale i až 200 miliard. To dělá za dobu od převratu nějakých 5 bilionů. Tedy několik ročních státních rozpočtů. Pokud se panu Babišovi a jeho hnutí podaří v těchto oblastech šetřit, pak získáme prostředky na vše. Nebudeme pak důchodcům za rok přidávat 45 Kč.

Přesto, že pan Babiš má velké finanční zázemí, které ho do jisté míry činí nezranitelným, obávám se, že ho zahubí ta léta budovaná, ke změně neochotná, skřípající a vrzající mašinerie, plná lidí, kteří ve svém bytostném zájmu budou bránit jakékoli změně. Budou jí bránit, zpomalovat, otravovat a to tak dlouho až tohoto jedince unaví natolik, že se na celou politiku vykašle.

Nebylo by to poprvé. I v minulosti byli zvoleni do parlamentu lidé, kteří ve své naivní čistotě věřili, že něco změní. Po nějaké době vystřízlivěli. Buď zůstali osamoceni a nikdo je nebral vážně nebo se je pokusili zkorumpovat. Ať to či ono je nakonec přimělo rezignovat. Peníze a spolustraníci patrně od takových tlaků pana Babiše oddělí. Když už ho unaví brodění se v hustých vodách všemožných překážek, může místo sebe sama nastrčit někoho ze svých spolubojovníků nebo vybrat a přesvědčit nějakého , třeba nestranického odborníka. V tom také tkví výhody finanční nezávislosti.

Těším se, trochu škodolibě, že pan Babiš uspěje a podaří se mu vyčistit ten Augiášův chlév naší politické scény. Pokud ano,má v příštích volbách úspěch zaručen.

0
Vytisknout
11584

Diskuse

Obsah vydání | 18. 12. 2013