Platí Vodafone v ČR nějaké daně?

16. 6. 2014

V souvislosti s britskými protesty hnutí Uncut proti firmě Vodafone, která v Británii neplatí skoro žádné daně, se zeptal Michal Kment na Ministerstvu financí ČR, zda Vodafone platí daně v ČR. Dostalo se mu odpovědi, že "tato informace podléhá mlčenlivosti". Nekompetentní odpověď.

Zdroj: ZDE

K tomu uvádí Ondřej Zajíček: Daňové úřady jsou obecně vázány mlčenlivostí a to zdaleka nejen v ČR. Údaje o daních jsou částečně veřejné, nikoliv proto, že by je zveřejňovaly daňové úřady, ale proto, že mnohé organizace mají samy povinnost zveřejnit svou účetní uzávěrku.

Např. ve výroční zprávě 2012/2013 Vodafone Czech Republic se můžeme dočíst, že v uváděném ročním období měla tato společnost hrubý zisk před zdaněním 1255 mil. Kč a z toho zaplatila daň z příjmu 300 mil. Kč. V předchozím období byl zisk 2138 mil. Kč a daň 417 mil. Kč.

A k tomu dodává Kateřina Vojtíšková: 1. K informaci o Vodafonu (a vůbec z OR) - součástí 300 mil je také tzv. odložená daň (deferred tax) ve výši 64 mil. Tu firmy neplatí, takže o tuto sumu splatná daň nižší než - 236 mil Kč ZDE.

2. Mobilní operátoři patří mezi největší plátce daní vůbec. Za rok 2011 byl zveřejněn žebříček, kde se umisťují následovně: 4. Telefonica O2, 5. T-Mobile, 16. Vodafone ZDE. T-Mobile za rok 2012 uvádí v účetní uzávěrce splatnou daň ve výši 1668 mil Kč.

3. Ke Generálnímu finančnímu ředitelství a jeho závazku mlčenlivosti: odvolávají se na ochranu informací o majetkových poměrech osob, které nejsou povinnými subjekty: "...Je proto obecně správné nezveřejňovat informace o majetkových poměrech daňových subjektů, ..." (usnesení NSS z 12.3.2009, 5As64/2008-137). Cituji z rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: "Z poskytnuté informace by mohla být zjištěna výše příjmů daňových subjektů, což podává rámcový obraz o celkových majetkových poměrech dotčených daňových subjektů." Je to celé nesmysl, ale s kulatým razítkem.

0
Vytisknout
5450

Diskuse

Obsah vydání | 16. 6. 2014