Psychiatr Höschl se asi zbláznil

11. 6. 2014 / Jaroslav Vávra

čas čtení 3 minuty

Náhodou jsem poslouchal na Dvojce ve středu 11. června dopoledne pana prof. Höschla, psychiatra, který se v první části pořadu "Jak to vidí ... " věnoval svému oboru. Pak jej redaktorka (nevím, jestli to bylo domluvené) navedla na Noama Chomského, a nestačil jsem se divit. Pořad je dostupný z archivu Českého rozhlasu ZDE

Jen vybírám některá polemická tvrzení - troufám si tvrdit až manipulace/propaganda, kterým se shodou okolností Chomský jako vědec věnoval/věnuje. Takže některá tvrzení prof. Höschla (uvádím minuty z archivu českého rozhlasu):

 • (14:38) [...] sám Chomsky přiznává, že většina jeho teorií jsou do značné míry vlastně virtuální nebo teoretické konstrukty, které on ani nehodlá prakticky testovat nebo ověřovat [...]

  Poznámka: behaviorismus už v kognitivní psychologii nedominuje, takže tento argument není relevantní.

 • (14:47) [...] protože je to spíš pro myslitele než pro každodenní užívání, a tou určitou esoteričností a taky tím, že vůči kritikům reagoval [...]

  Poznámka: ta velká citovanost napříč obory asi dokazuje, že jeho práce nejsou esoterické (pro zasvěcence).

 • (15:30) [...] to jsou teorie 60. let, a od té doby žije na vavřínech [...]

  Poznámka: argumentace ad hominem

 • (16:40) [...] to, že dostal (Chomsky) nejvyšší vyznamenání od Akademie věd, člověk, který obdivoval Pol Pota [...]

  Dále pan profesor srovnává oceňovaného s Mengelem.

  Poznámka: Nevím o tom, že by Chomsky dělal pokusy na lidech. A odkud má pan profesor informaci o schvalování Pol Pota? Že by od informovaného redaktora Peňáse z Lidových novin? To je na profesora málo. Kvůli objektivitě, kterou by pan profesor měl ctít, by bylo záhodno uvést i jiné zdroje, které tvrdí něco jiného.

Tento příklad dokládá, že nechat mluvit někoho v pořadu, aniž by tam byl nějaký korektiv, je šílené. Na druhou stranu však oceňuji toto "odkopání" intelektuála.

Jen pro dokreslení uvádím pár citací (anglických), které platí i na pana profesora:

Intellectuals are in a position to expose the lies of governments, to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions. In the Western world at least, they have the power that comes from political liberty, from access to information and freedom of expression. (Chomsky 1966)

Intelektuálové jsou v situaci, kdy mohou odhalovat lži vlád, analyzovat činy podle jejich příčin a motivů a často skrytých úmyslů. Aspoň v západním světě mají moc, která pochází z politické svobody, z přístupu k informacím a ze svobody projevu. (Chomsky 1966)

When there is a gap between one's real and one's declared aims, one turns ... instinctively to long words ... like a cuttlefish squirting out link.

Tam, kde je propast mezi reálnými a proklamovanými cíli, se lidé instinktivně zaštiťují cizími slovy -- jako když sépie vypouští inkoust.

To the ruthlessly honest Chomsky, you judged your friends, your enemies, and yourself by the same set of rules.

Podle tvrdě čestného Chomského posuzujete své přátele, své nepřátele i sama sebe týmiž pravidly.

Vím, že tuto myslitelskou bídu nezměním, ale být na přednášce pana profesora, a on by takto "profesorsky" mluvil o Chomském, zvedl bych se a velmi hlučně bych zavřel dveře posluchárny, zvenku.

Pro zájemce o vstupní poznání Chomského uvádím 150 stránkový text Chomsky for Beginners od Davida Cogswella. Doporučuji jej i panu profesorovi. Snad po pěti letech, až by znovu poslouchal, co o Chomském říkal, by více reflektoval sám sebe.

0
Vytisknout
19000

Diskuse

Obsah vydání | 16. 6. 2014