O výzvách neprodleně přijmout opatření proti Echu Moskvy a dominanci nepřátel v Ruské státní univerzitě humanitních věd a Vysoké škole ekonomické

5. 11. 2014

čas čtení 3 minuty

V poslední říjnový den proběhlo pod vedením neobyčejně vlivné a vysoce postavené Iriny Jarové zasedání Patriotické platformy [vládní strany] Jednotné Rusko. Podrobná reportáž z události od Sergeje Podosenova na Gazetě.ru přináší základní vyjádření účastníků diskuse, píše Konstantin Remčukov.

Vyberu ty, které jsou nejsrozumitelnější.

- Neprodleně vydat gigantickým písmem brožury, kde budou dva [Putinovy] projevy - mnichovský a valdajský, a bezplatně je rozdávat v ulicích měst;

- Je nejvyšší čas neprodleně přijmout opatření proti [jednomu z posledních kritických médií] Echu Moskvy! Všichni je znají, tu pátou kolonu! Je velmi důležité je zkrotit.

- Není možné, aby nám Echo Moskvy vymývalo mozky!

- Naše země potřebuje zcela odmítnout demokracii.

- Lepší je hovořit ne o demokracii, ale o lásce a věrnosti k vlasti, přátelství, morálce, mravnosti. A zavést to do mezinárodního rozvrhu.

- Rusko se příliš ukvapeně vzdalo sovětské ideologie.

- Potřebujeme Státní radu obrany, velmi se nám nedostává fráze "Bratři a sestry!"

- Dva hadi na prsou - Ruská státní univerzita humanitních věd a Vysoká škola ekonomická - kam se podíváte, samý nepřítel. Dvacet let učí studenty a potom se rozlézají po celé zemi!

- Hle, Anna Kareninová. Co se z ní může dítě naučit? Obcovat s duchem Tolstého není bez nebezpečí.

- Kdo dnes útočí na Stalina... ti chtějí novou revoluci.

- Ale jestli bude mnoho učebnic, budou děti rozvracet, dítě najde zálibu v lordu Henrym, v Pečorinovi.

Chci připomenout a žádám vás, abyste pozorně pročetli některá ustanovení naší ústavy - základu ústavního uspořádání. Prodlete nad těmi řádky, nad významem slov a pojmů, mentálně to srovnejte s tím, o čem stále častěji v Rusku hovoří reakcionáři a revanšisté. Nezabere to mnoho času, ale pomůže každému konfigurovat filtr právní platnosti.

(Následuje extenzivní citace článků 1, 2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 29 Ústavy Ruské federace, které zakotvují demokratické republikánské zřízení, ochranu lidských práv a ideologickou pluralitu, sekulární charakter státu, neměnnost ústavy jinak než stanovenou procedurou, garance práv a svobod podle mezinárodních norem, pravidlo, že práva a svobody určují smysl, obsah provádění zákonů, dále stanoví rovnost všech před zákonem, garance svobody svědomí, vyznání, smýšlení a svobody projevu, včetně ustanovení o výslovném zákazu cenzury.)

Rusko slovně vytlačují z 21. století do 20., navíc ještě v jeho nejhorší časy. Hrubě, po banditsku, kopancem do žaludku, jako člověka ze dveří rychle jedoucího vlaku.

Je zajímavé, co si myslí lídr Jednotného Ruska Dmitrij Medveděv o myšlenkách, které zazněly na zasedání Patriotické platformy, které usilují o revizi ústavy státu. Proslýchalo se, že samotný fakt existence různých platforem v Jednotném Rusku je příznakem demokratismu a širokého voličského záběru, že je to normální. A také zdravé. Jsem připraven vyslechnout tuto preambuli k věcným připomínkám ohledně opodstatněnosti vznesených otázek.

Je určitě možné to nedělat. Ale potom se protiústavní extrémismus stane jedním z rysů ideologické identity vládnoucí strany. Se všemi z toho vyplývajícími politickými důsledky. Pro Rusko... Jsem připraven okamžitě založit Hnutí za ochranu ruského ústavního uspořádání.

Už jsem jaksi prohlásil, že liberálům v Rusku neoponují konzervativci, ale reakcionáři a revanšisté. Po všem, co bylo řečeno na Patriotickém klubu, se sluší dodat: a tmáři.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
4844

Diskuse

Obsah vydání | 7. 11. 2014