Senát se připojil k apelu iniciativy KoroNERV-20 a vyzývá Babišovu vládu ke zveřejňování dat o koronaviru

14. 5. 2020 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut
Po apelu občanské iniciativy KoroNERV-20 se rozhodl vyzvat vládu Andreje Babiše ke zveřejňování dat o koronaviru také Senát parlamentu ČR. „Vláda dlouhodobě koncepčně nepracuje s relevantními daty při tvorbě strategických plánů a do dnešního dne nepředložila podrobnou analýzu vývoje epidemie Covid-19 a jejích dopadů na zdraví obyvatel a českou ekonomiku,“ stojí v usnesení Senátu. „KoroNERV-20 pokládá tohle téma za zásadní, proto se k tomuto usnesení, které podporuje významná většina horní komory českého parlamentu, připojujeme,“ říká Bob Kartous, jeden z členů platformy KoroNERV-20.

Senát v usnesení konstatuje, že rozhodování na základě důkladných analýz ve všech sektorech politiky je základem moderně fungujícího státu připraveného adekvátně reagovat i na mimořádné události. Dále pak říká, že kvalitní analýza dat, dobrá informovanost veřejnosti a transparentní konání vlády v době krize představuje hlavní výhodu, kterou mají demokracie před autoritativními režimy.

Senát v usnesení vyzývá vládu, aby:

v zájmu efektivnějšího boje proti epidemii začala lépe využívat a analyzovat existující data a intenzivně pracovala na jejich dalším rozšiřování, zkvalitňování a propojování,
při plánování budoucích mimořádných opatření vycházela z promyšlené strategie postavené na spolehlivé analýze dat,
o svých plánech jasně a srozumitelně informovala veřejnost,
předložila Senátu k 31. květnu podrobnou kvantitativní analýzu šíření epidemie koronaviru a dopadů vládních opatření, včetně výhledu do budoucna,
pro zvýšení efektivity vládnutí a zlepšení výkonu hospodářství, zejména s ohledem na dopady současné krize spojené s šířením koronaviru SARS CoV-2, začala v dlouhodobém výhledu systematicky využívat datových analýz, hodnocení dopadů regulace (RIA), konzultací s odbornou veřejností a dalších podpůrných prostředků.

 

„V prvním veřejném prohlášení KoroNERV-20 byl obsažen dobře míněný apel vůči vládě, aby svá rozhodnutí opírala o analýzu dat týkajících se vývoje koronavirové epidemie. Tak, aby byly ochráněny životy a zdraví ohrožených lidí, ale aby zároveň nebyli vystaveni ostatní tomu převzít zbytečné ekonomické, sociální a psychické břímě. Tento postoj trvá. Přidáváme se proto k iniciativě senátora Jiřího Drahoše, kterou podporuje významná většina současné horní komory českého parlamentu,“ říká za KoroNERV-20 Bob Kartous.

„Nejde o vyjádření politických sympatií, KoroNERV-20 je a zůstane apolitickou platformou. Jde o vyjádření souhlasu s vrcholně demokratickým požadavkem Senátu, jenž je přímo reakcí na rozhodnutí dolní komory parlamentu data o probíhající koronavirové epidemii nezveřejňovat. Demokracie se od totalit liší právě tím, že občané mají právo vědět, na základě čeho jejich politická reprezentace přijímá rozhodnutí, zvláště v okamžiku, kdy tato rozhodnutí tak významně zasahují do životů občanů, do jejich základních práv a svobod. Pevně doufáme, že i poslanci a vláda ČR tento demokratický imperativ nakonec přijme za svůj, dodává Kartous.

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie Covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma a pro bono.

Poznatky a výstupy z diskusí uplatňují jednotliví členové buď přímo v rámci své profesionální či občanské činnosti, v různých oficiálních poradních sborech nebo je zasílají přímo kompetentním členům vlády ČR a dalším orgánům. KoroNERV-20 může také publikovat zprávy, jako je tato.

Členové KoroNERV-20 k 13květnu 2020

Mariana Čapková, sociální ekonomka, zastupitelka HMP

Radim Dohnal, ekonom, M&A poradce

David Feltl, onkolog, ředitel VFN

Otakar Foltýn, bezpečnostní analytik

Marta Gellová, ekonomická diplomatka, EFPA ČR

Mojmír Hampl, ekonom, bývalý viceguvernér ČNB

 

David Havlíček, ekonom, CFO EGAP

Jiří Hlavenka, podnikatel, investor

Helena Horská, hlavní ekonomka RB

Bob Kartous, VŠEM, autor knihy No Future

Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby

Pavel Krejča, PR manažer

 

Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Jan Kvaček, ekonom a demograf, ředitel Nemocnice Na Bulovce

Michal Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity Karlovy

Daniel Münich, ekonom, výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI

Jiří Nekovář, ekonom, daňový expert, poradce

Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity

 

Jan Procházka, ekonom, předseda představenstva EGAP

Tomáš Sedláček, ekonom, makrostratég ČSOB

Petr Smejkal, lékař, epidemiolog, IKEM

Petr Stuchlík, investor, finančník

Pavel Vyhnánek, ekonom, náměstek primátora HMP

 

Petr Zahradník, ekonom, expert na EU

Miroslav Zámečník, ekonom a publicista

Tereza Zavadilová, ekonomická novinářka

Lenka Zlámalová, ekonomická novinářka

Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním oprávněním

Adam Zvonař, tajemník KoroNERV-20


Součástí jednotlivých pracovních skupin mohou být i jiní občané. Ve výstupu takové pracovní skupiny jsou poté uvedeni.

0
Vytisknout
5271

Diskuse

Obsah vydání | 19. 5. 2020