Kdo je komunistou?

7. 12. 2022 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty
 

Na tom, že komunisté jsou špatní, jsme se tenkrát v listopadu 1989 shodli téměř všichni. Otázka, kdo je vlastně komunistou, však zůstala řádně nezodpovězena.

Některým občanům emoční invektivy a vulgární nadávky nestačí. Při konfrontaci s třemi desítkami let naší reálné demokracie mohou rovněž působit dosti kontraproduktivně, zvláště když odříkaného je největší krajíc a zakázané ovoce nejlépe chutná. Ještě horší situace nastává, když nové politické manýry připomínají starý režim.

  

Mnohým občanům je otázka uvedená v názvu článku jistě úplně jasná. Snad se pouze jen jízlivě baví naší trapnou politickou kulturou a zoufalou mediální úrovní malování čerta na zeď. Nejapní kritikové si neuvědomují, že když primitivně hanobí strašidlo komunizmu, že se jej občané přestávají bát, podobně jako děti omílaných pohádek na dobrou noc, když je slyší stále dokola.

Řádné veřejné seriózní diskuse jsme se tedy nedočkali. Koho otázka zajímá, musí pátrat po solidní kritice sám. A musí především zpytovat své svědomí a duši, aby jeho kritika mohla být co nejvíce spolehlivou. Ať mu však pánbůh a politická inkvizice odpustí, neboť vlastní snaha dopídit se podstaty věci se v našich morálně zpustlých krajích nijak netoleruje.

Širší otázka, kdo je komunistou, může znít možná takto: Je komunistou člen komunistické strany, který se upsal straně z upřímné víry, z donucení nebo z prospěchu, anebo ten, kdo funguje, myslí a jedná, podle mentálních schémat komunistické doktríny? Rozhodněte, prosím, tuto otázku sami.

V případě zkoumání oněch mentálních schémat vězte, že podstatou komunistické ideologie je teze o prvotnosti hmoty a nikoliv vědomí. Pojem vědomí je pro ni klíčový. Posuďte, prosím, otázku vědomí rovněž sami – nejlépe sami u sebe.

A pokud chcete, najděte v níže uvedeném výňatku případné chyby:

Jádrem vědomí je vědění, poznatky. „Způsob jakým existuje vědomí a jakým něco existuje pro něj, je vědění.“ Jak jednotlivé předměty, procesy a události, tak i svět jako celek existují mimo vědomí a nezávisle na tom, zda si je člověk uvědomuje či nikoliv. Avšak pro vědomí je třeba jak bytí toho, co je uvědomováno, tak bytí toho, kdo si uvědomuje. Naše země a příroda vůbec existovaly i tehdy, kdy ještě neexistovaly poznávající bytosti; tehdy nebylo a nemohlo být vědomí. Vědomí je utvářeno praktickou činností a samo zase na tuto činnost působí tím, že ji determinuje a řídí. Tato řídící role vědomí se projevuje v cílevědomosti lidského myšlení. (A. G. Spirkin - Učebnice marxistické filosofie, Svoboda 1971, Pojem vědomí, str. 97)https://twitter.com/LBC/status/1600191042933997568?s=20&t=9drEG-TYjDq9ihcT7WnEqg

0
Vytisknout
4322

Diskuse

Obsah vydání | 9. 12. 2022