Více demokracie

18. 6. 2012 / Vladimír Rott

čas čtení 4 minuty

Zase jednou, tentokrát v Berlíně, jsme -- s přáteli z Více demokracie / mehr-demokratie.de, dalších hnutí, nadací a politiků -- pořádali několik setkáni, seminářů, veřejných diskuzí o možnostech dalšího vývoje demokracie, píše Vladimír Rott.

Jedna část věnována více demokracie na spolkové úrovni SRN (jako ta např. s nadací fes.de). Další část úspěšně uskutečněným dalším krokům -- na cestě započaté před deseti, dvaceti lety, podle toho kde -- k více demokracie ve spolkových zemích, městech, obcích. Další část o více demokracie v EU.

Týden co týden probíhají setkání skupin hnutí Více demokracie -- pracovních, tematických a zemských, regionálních -- o řešeních jednotlivých problémů staré demokracie a o postupném zavádění demokracie nové. O tom, jak a s kým ta řešení uskutečnit. Doprovázené diskusemi, setkáními s akademiky/vědci, občany, dalšími hnutí a politiky.

Často mluvím s lidmi zemských, regionálních skupin zemí východního Německa, pro něž je svoboda také ještě docela nová věc. Potýkají se s mnoha specifiky společných zemím Střední a východní Evropy (SVE), jako např. nadvláda staronové třídy profitérů zaniklého teroru. Tady určitě máme spojence -- i řadou dalších specifik, typických pro společnosti jako ty naše -- nám blízké.

Toto snažení o více demokracie v jednotlivých zemích EU, a na Evropské úrovni, vzniklo na přelomu osmdesátých a devadesátých let ve "staré" části Evropy. V řadě menších diskuzí, ve skupinách nejrůznějších, všemožných směrů.

Dnes se na něm podílí nová generace akademiků/vědců, občanů a jejich hnutí, i řada aktivních politiků -- nejen v Německu ale po celé Evropě, v EU. Donedávna především v její staré části, dnes už začala spolupráce skupin Evropy staré a nové, na konkrétních prvních krocích -- výměně zkušeností, diskuzích i o prvních specifických, tedy typických, možnostech jako např. v Bulharsku.

Nová generace akademiků/vědců, občanů, jejich hnutí a politiků -- nastupujících nových elit, které od devadesátých let nahrazují dlouholeté vakuum, zbylé po starých elitách minulého století, které ještě věděly že moc znamená zodpovědnost.

Tyto angažované elity -- ty po válce aktivní a ty aktivní dnes -- spojuje jedna věc: zodpovědnost. Elity nové ale mají jiné, nové pojetí moci, vzniklé za francouzské revoluce -- občan jako suverén, jak jej řádku desetiletí před Francouzskou revolucí (1789--1799) formuloval Jean-Jacques Rousseau (1712--1778), Ženevan, kritizující a reflektující nadvládu tehdejších elit. Stejně jako tehdy i dnešní kritika a reflexe vedou k hledání co a jak a k tomu jak věci veřejné, společné měnit.

Tehdy revoluční Francie -- kde toto nové pojetí brzy pohltil vzestup třídy nové buržoazní aristokracie -- inspirovala některé, ty pokrokové malé země, kantony, republiky tehdy ještě vznikajícící konfederace, kde ve třicátých letech probíhal boj o demokracii se zpátečníky.

Po ukončení poslední z válek (listopadové 1847*) -- násilného vyvrcholení těchto sporů -- se tehdejší elity, od roku 1848, tam evolučního, věnovaly rozvoji věcí veřejných, věcí společných. Čím dál tím vice s občany jako suverénem. A sice tak že se mohly stát příkladem pro ony dnešní diskuze a dnešní práci na více demokracie.

Pro nás by bylo dobré, navázat na samozřejmou mezinárodní otevřenost naší předváleční společnosti -- a spojit se s novými elitami Evropy.

I tady máme strategické spojence.

Srdečně vás všechny zvu do této diskuze, reflexe (kritiku už umíme) a těchto činů.

*) Sonderbund War / Sonderbundskrieg / Guerre du Sonderbund / Guerra del Sonderbund, 3. -- 29. listopadu 1847 (více k této poslední válce např. v online verzi Lexikonu dějin Švýcarska: de: http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17241.php / fr: http://hls-dhs-dss.ch/textes/f/F17241.php / it: http://hls-dhs-dss.ch/textes/i/I17241.php )

0
Vytisknout
5518

Diskuse

Obsah vydání | 20. 6. 2012