Pokřivené zrcadlo intelektuálů, aneb není všechno zlato, co se třpytí

1. 2. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

Ještě do nedávna (před třiadvaceti lety) se každá "společenská vrstva" občanské společnosti prezentovala svým typickým projevem intelektu tedy, že dělník (vyučený) měl jiné postavení ve společnosti a měl rovněž jiné mravní a etické hodnoty (dnes tzv. kodex), než ta část občanů, kteří měli vzdělání vyšší, resp. vysokoškolské. Posledně jmenovaná kategorie pak byla již řazena částečně mezi pracující inteligenci či intelektuály, vzdělaní v uměleckém směru pak byli považováni za umělce, uměleckou či kulturní frontu. V tomto směru nerozlišuji občany, kteří byli činní v politice, neboť i v jejich řadách byli zastoupeni lidé od středního do VŠ vzdělání, včetně umělců.

Co tím chci ale říci je fakt, že všechny tyto "kategorie" měly ustálené hodnoty společenského chování, tedy bonton. Čím vyšší postavení ve společenském žebříčku, tím vyšší požadavky byly na ně kladeny. Z toho vyplývá, že obyčejný dělník, potažmo občan, byl mnohdy považován za "křupana", zatímco ti výše postavení na společenském žebříčku se již považovali za " smetánku" společnosti. Jo to sice velmi prosté a kostrbaté hodnocení či vyjádření postavení občana ve společnosti, notabene ve společnosti vlády komunistů, což ovšem nic nemění na skutečnosti, že jisté společenské zákonitosti a zvyklosti jako bonton, etika, mravy, v souhrnu společenské chování a vystupování bylo ctěno a respektováno. Pravda, byla potlačena tendence používání společenských zvyklostí z buržoazní předválečné společnosti, nicméně základní hodnotové zvyklosti společenského jednání a chování bylo nadále vyžadováno a také respektováno. Až do začátku devadesátých let, protože vznikem nového společenského režimu a demokratické atmosféry se změnil i styl života a ve společnosti byla řada těchto společenských norem šmahem dehonestována. Veřejnost s nemalými výtkami si na tento způsob života společnosti pomalu zvykla.

Zcela neočekávaně se však projevila jistá skupina občanů v době voleb prezidenta republiky. Obyčejní lidé, zpracováni vydatnou mediální a marketingovou masáží s cílem "vymytí mozků" se bez relevantních a pragmaticky-seriozních důvodů přiklonila ke kandidátovi K. Schwarzenbergovi, což lze ještě pochopit. Co lze již méně pochopit je příklon, ne-li až nekontrolovatelné fandovství některých lidí z řad intelektuálů, umělců, sportovců nebo jinak významných osobností. Ne snad proto, že mají jiný názor a vztah k osobě K. Schwarzenberga, ale způsob, jakým protikandidáta M. Zemana a jeho nadcházející prezidentskou funkci "počastovali". Zde by se dal očekávat onen ekvivalent morální, mravní a etické úrovně lidí s vysokoškolským vzděláním, tedy intelektuálů. Byla-li řeč o jisté společenské morálce, etice a úrovně mravů občanů z dob nedávných, pak ty dnes vzali zcela zasvé. Ta tam je jistá "noblesa" a dobré mravy horních deseti tisíc, naopak tito lidé se projevili jako křiklouni z lidské galerky, neurvalci, nevzdělanci, lidé z ulice (těm se touto cestou omlouvám). Jak jinak si např. vysvětlit slova pana režiséra Hřebejka, pronesená ve večerním zpravodajství TV Prima Family, adresované příznivcům a voličům M. Zemana: "Naprostá hanba je, s čím Miloš Zeman přišel ve druhém kole - přišel s naprosto estébáckým a fašistickým svinstvem a to se mu vymstí. Rudá a hnědá prasata ...táhla lháře a demagoga na Hrad"? Nebo pana režiséra Menzela, který slovy "Je to špatné, je to moc špatné...!" jakoby ve volbě M. Zemana viděl konec "svých" lepších zítřků! Ne lépe, spíše ještě hůře se projevili se svými názory i někteří významní sportovci. Jmenovitě cyklista R. Kreuziger se vyjádřil slovy: "Při volbě prezidenta se potvrdilo, že jsme stát, kde lidé žijí jako slepé ovce! Bude na čase změnit trvalé bydliště!" Kromě mnoha dalších pozoruhodných "zvratků", které pronesla řada známých osobností a sportovců, za pozornost stojí výrok Dominika Haška (představovat není nutné): " Zeman se chová jako hulvát a byl by to špatný příklad pro lidi v naší zemi. Vyhrává u mě to, že Karel Schwarzenberg nic neukradl!". A pro D. Haška (a snad i pro jiné) je tímto vymalováno. Škoda, že se tito dotčení lidé nad svým knížecím kandidátem nezamysleli víc a hlouběji dříve, než o protikandidátovi vyslovili svůj "duchaprostý" názor.

Nejde však jen o to, co kdo řekl nebo se k osobám kandidátů, případně voličů, vyjádřil. Jde o postoj občanský se zachováním dobrých mravů, společenské etiky, u některých lidí pak předpoklad onoho IQ či vzděláním (ne)nabytého intelektu jejich názorů při veřejném "kádrování" či "nestranné" kritice jak kandidátů, tak voličů. Zde se projevila silně falešná orientace jak lidí z řad umělců, intelektuálů a významných osobností, včetně významných sportovců včetně dřívějších či současných reprezentantů České republiky. Ti dnes zvolením M. Zemana asi budou opovrhovat vším, co je české jen proto, že se na Hrad nedostal poloviční Čech (čechošvýcar) s rakousko-německými kořeny, šlechtic, aristokrat, člověk nesmírně bohatý, vlivný, ale s dosti nečistou minulostí, notabene současností! Nebude od věci se těchto "výjimečných" lidí zeptat, jak dál budou či nebudou reprezentovat ČR. Zda pan Hřebejk, Menzel, Svěrák atd. přestanou točit filmy, které mohou eventuálně reprezentovat ČR na významných mezinárodních festivalech, zda pan Kreuziger, Rajnoch a celá řada dalších sportovců přestanou reprezentovat ČR, zda pan J. Masopust, V. Lička, D. Hašek, T. Dvořák, B. Špotáková, A. Hadamczik a další vrátí získané tituly při reprezentaci ČR a odměny, které se jim dostali za reprezentaci ČR. Nebo vezmou za vděk, že jim Česká republika dává možnost slušného uplatnění jako na domácích, tak mezinárodních akcích, sportovcům třeba účast na OH, režisérům dotace ze státního rozpočtu atd., atd.?

Na závěr otázka: skutečně je K. Schwarzenberg tak výjimečný, šlechetný, čestný, hodný a slušný člověk bez nedostatků a chyb které, podle některých umělců, sportovců a osobností, tak vysoce převyšují osobnost M. Zemana? Není v tom náhodou to bezpáteřné lokajství, snaha či naděje, že K. Schwarzenberg, na rozdíl od M. Zemana, je pro ně ono "světlo na konci tunelů" (množ. číslo není chyba), od kterého si zřejmě tolik slibovali? Vždyť pan kníže je kapacita, uznávaná v celém světě, má styky a konexe, dokonce až v Bilderbergu, předseda nechvalné (jak pro koho) TOP09, první místopředseda koaliční vlády atd. Je však M. Zeman tak malý, nevýrazný, neosobní, neznámý, neschopný a třeba i neslušný a zdiskreditovaný člověk, že je proti jeho osobě a jeho prezidentování vedeno tažení takového rázu, že to dehonestuje veškerou morální úroveň těch 2,5 milionu občanů, kteří jsou jiného názoru a kteří jej volili??

Nebo těmto lidem už nic neříká podstata slova slušnost, úroveň, etika a hlavně "demokracie", ale spíše se vidí v monarchii, feudálním řádu, kde oni budou hodovat a plebs (lůza) sbírat drobky spod stolu? Měl jsem v oblibě jak režiséra Menzela, Svěráka i sportovce výše jmenované, pokud s úspěchem vykonávali své poslání ve prospěch ČR jistě ne bez nezajímavých ocenění včetně finančního, ze kterého jsem se těšil nejen já, ale mnohdy celý národ. Mohu říct, že mne tito lidé hluboce zklamali. Ne proto, že mají jiný názor na svého kandidáta, ale formu, jakou tyto své osobní postoje a názory ventilovali na veřejnost. To je na lidi, považující se svým způsobem za elitu národa nejen nedemokratické, ale morálně velmi ubohé. Možná či snad i žalovatelné.

0
Vytisknout
12093

Diskuse

Obsah vydání | 1. 2. 2013