MEZITÍM V NĚMECKU: ÚPLNĚ JINÝ SVĚT

Německá energetická revoluce

30. 1. 2013

čas čtení 6 minut

Kráčím po hlavní ulici v německé vesnici Feldheim, na první pohled nevýrazné vesnici jižně od Berlína. Ale nedaleko hlavní silnice stojí čtyřicet nebo padesát větrníků. Je tu instalace na výrobu bioplynu, spalovna dřevěných třísek a solární park. Tato vesnice vyrábí 140x více energie, než jí spotřebuje. V mnoha ohledech je to model pro energetickou politiku celé Evropy, říká reportér pořadu BBC Costing the Earth, který se vysílal v britském rozhlase v úterý.

"Německo se rozhodlo téměř úplně restrukturalizovat svůj energetický průmysl. Do roku 2022 zlikvidujeme veškeré své jaderné elektrárny. Budeme vyrábět větrnou energii, solární energii, vodní energii a energii z bioplynu," vysvětluje Peter Altmaier, německý konzervativní ministr životního prostředí, který má blízko ke kancléřce Angele Merkelové a je sílící hvězdou politické pravice v Německu. Organizuje "Energiewende" - restrukturalizaci celého energetického průmyslu. Na projektu se účastní velké německé firmy, jako je Mercedes, Siemens a Bosch.

"Jsme přesvědčeni, že můžeme založit veškerou výrobu elektrické energie na obnovitelných zdrojích, aniž bychom přišli o svou ekonomickou konkurenceschopnost," zdůrazňuje Altmaier. "Německo je třetí nejprůmyslovější zemí světa a tuto pozici chceme obhájit a posílit."

V Německu energetickou restrukturalizaci podporují všechny politické strany a velká část veřejnosti. Do roku 2050 bude pocházet 80 procent energií v Německu z obnovitelných zdrojů. Zřejmě se to podaří, protože mnoho lidí na německém venkově si uvědomilo, že výroba energie jim poskytuje ekonomickou moc. Jak je to na první pohled zjevné ve Feldheimu, v malé vesnici u Berlína.

Výrobna bioplynu ve Feldheimu používá splašky od prasat a silážované kukuřice z okolních polí. Plyn pohání generátor elektrické energie. Výrobna bioplynu produkuje ročně 4 miliony kWh. Spotřeba elektrické energie ve vesnici je 1 milion kWh, takže ostatní tři čtvrtiny vyrobené elektřiny se prodávají do celostátní sítě.

Ve vesnici je 43 vrtulníků, které produkují 74 MW elektrické energie. Jak je možné, že obyvatelé vesnice neprotestují proti větrníkům, umístěným relativně blízko u jejich příbytků? Vesnice vlastní pozemky, na nichž jsou větrné elektrárny umístěny, a firma, která je provozuje, platí vesnici za pronájem těchto pozemků. Takže mají z větrníků příjem, mají z nich levnou elektřinu a větrníky přinesly do vesnice celou řadu pracovních příležitostí. Lidé ve vesnici mají pocit, že jsou to jejich vlastní větrné elektrárny.

Do Feldheimu přijíždějí návštěvníci z celého světa, přesvědčit se, jaká bude energetická budoucnost. Feldheim je pro ně zajímavý, protože je energeticky stoprocentně nezávislý. Neodebírá z veřejné elektrárenské sítě žádnou energii, jen vlastní energii do ní prodává.

Do vesnice se také přistěhovávají mladé rodiny, protože chtějí vidět, jak se projekt bude rozvíjet. Lidé nečekají na to, co udělá vláda, jednají sami.

V Německu je restrukturalizace energetického průmyslu obrovským, mainstreamovým hnutím.

Joseph Geukel, konzervativní poslanec za město Ansbach: "Jde o celospolečenskou změnu. Lidé si uvědomili, že se nyní mohou podílet na ekonomické moci výroby energie. Od druhé světové války byly venkovské regiony v Německu vždycky chudé. A teď vzniká nová naděje."

Bavorský sedlák: "V minulosti jsme neměli žádnou možnost, jak oživit ekonomiku venkovských oblastí. Teď máme obnovitelnou energii, je to obrovská příležitost. Dáváme lidem informace a příležitost k tomu, aby sami realizovali projekty obnovitelné energie."

Joseph Geukel: "V německé společnosti vzniklo velké hnutí. Na vzniku nového systému obnovitelné energie se podílejí desetitisíce lidí. Výroba energie se demokratizuje."

Bavorský sedlák: "Problém venkovských oblastí po celém světě je, že odtamtud plynou peníze, že tam nezůstávají. Obnovitelná energie tuto situaci změní."

Ve vesnici Grossbadorf produkují 470 procent své vlastní potřeby energie. Avšak jak je možné, že lidé neprotestují proti větrným elektrárnám.

To se děje ale jen tehdy, když vesničané nejsou sami vlastníky těch větrníků. Když se podíváte z okna svého domu na větrnou elektrárnu, máte úplně jiné pocity, pokud je to vaše elektrárna. Jak se říká, "vaše vlastní prase nesmrdí".

"Energetická revoluce v Německu není jen ekonomický fenomén, je to také sociální fenomén. Likvidujeme velké monopoly, velké energetické společnosti a výrobu energií demokratizujeme. Lidé se zároveň stávají výrobci i spotřebiteli energie."

Německá konzervativní vláda radikálně změnila svou energetickou politiku po jaderné katastrofě ve Fukušimě. Tuto politickou změnu prosadil německý konzervativní ministr životního prostředí Peter Altmaier:

"Vysvětlil jsem svým voličům i své straně, že je to velká výzva, problém v oblasti životního prostředí, který musíme vyřešit. Projekt ochrany životního prostředí je populární i mezi konzervativci, protože ochrana životního prostředí se rovná ochraně našeho dědictví. Zadruhé jsem zdůraznil, že je restrukturalizace energetických zdrojů nesmírně důležitá, máme-li zůstat ekonomicky konkurenceschopní. Je v národním zájmu této země vyjít z energetické krize ještě silnější než jsme nyní. Z mé osobní zkušenosti dvaceti let v politice vyplývá, že politik musí být odvážný a nadšený a musí být schopen lidi přesvědčit. Je to bezprecedentní problém a apelovali jsme už před dvaceti lety na naše inženýry a techniky, aby nalezli řešení. Jsem velmi optimistický, že restrukturalizace energetického průmyslu a jeho reorientace na obnovitelné zdroje bude velkou pobídkou ekonomického růstu."

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
18263

Diskuse

Obsah vydání | 1. 2. 2013