Stanovisko SPAS k vyjádření důvěry Rusnokově vládě

Důvěra ano, ale s jistými výhradami

6. 8. 2013

Tisková zpráva

Spojenectví práce a solidarity kvituje, že Nečasova destruktivní a zprofanovaná vláda byla donucena odejít. Odchod pravicové vlády chápeme jako splnění jedné z priorit SpaSu.

SPaS se přiklání k podmíněné podpoře Rusnokovy vlády jako alternativy k Nečasově vládě bez Nečase. Již vzhledem k vyjádření řady představitelů bývalé koalice směřující k nepřípustnému tlaku na státní zástupce, považujeme za pozitivní vládu bez těchto představitelů.

SPaS by preferoval jasně zaměřenou levicovou vládu, kterou nicméně nemohly nabídnout výsledky voleb z roku 2010, ani politika současných parlamentních politických stran. Předčasné volby považujeme stále za "nejčistší" a vůči občanům nejdůstojnější řešení současné politické situace.

Přestože se přikláníme k vyjádření důvěry Rusnokově vládě, máme k ní následující výhrady:

Především se jedná o osobu ministra financí. Tato klíčová funkce by měla být obsazena osobností s vysokým společenským a odborným kreditem. Snad by tuto funkci na několik měsíců mohl zvládnout sám premiér vlády.

Vláda se musí deklarovat jako vláda překlenovací a podle této skutečnosti také jednat. SPaS klade důraz na sociální oblast, kde vytyčuje následující priority:

-          zajištění sociální sítě, dostatečné sociální zabezpečení pro postižené spoluobčany, pro seniory pak návrat k původnímu valorizačnímu schématu

-          přijetí zákona o sociálním bydlení, s tím související boj proti lichvě a podnikání s chudobou

-          navýšení prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti

-          nastartování řádného fungování pracovních úřadů a návrat k jejich původní roli

  Mluvčí SPaS:

Jan Kavan

Milan Neubert

Ilona Švihlíková

V Praze dne 6.srpna 2013 

0
Vytisknout
6652

Diskuse

Obsah vydání | 6. 8. 2013