Jak Británie propadá plíživému stalinismu

Zahraničním studentům se při přednáškách odebírají otisky prstů

22. 10. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Nejděsivější zkušeností pro člověka, který má zkušenost ze života ve středovýchodní Evropě za komunistické éry, je vědomí, že totalitní praktiky někdejšího komunistického režimu nyní postupně pronikají do každodenního života ve Velké Británii - a protože Britové nemají žádnou zkušenost s totalitním režimem, netuší, že začínají žít v policejním státě. V Německu vzniklo obrovské rozhořčení nad tím, že Británie a Spojené státy špehují digitální komunikaci občanů - právě proto, že Němci pamatují na špehování tajné policie za nacismu a komunismu. V Británii totalitní režim nebyl - a tak je většině občanů jedno, že je tajné služby špehují.

Britská konzervativní ministryně Teresa May je posedlá "problémem cizinců" a zejména organizuje akce proti údajným "falešným zahraničním studentům" na britských univerzitách. V důsledku opatření britské vlády jsme my, britští univerzitní pracovníci, nyní zákonně povinováni informovat britské ministerstvo vnitra o tom, zda studenti ze zemí mimo Evropskou unii navštěvují přednášky a semináře a dělají v hodinách testy a zkoušky. Máme povinnost poslat ministerstvu vnitra časový rozpis zkoušek a testů, které tito studenti během školního roku dělají, a prezenční listiny, které mají dokázat, že se studenti na zkoušky skutečně dostavili.

Je to pozoruhodný precedens, kdy ministerstvo vnitra učinilo akademické zaměstnance britských univerzit vlastně zároveň udavači, kteří jsou nuceni pracovat pro tajnou policii.

A nedosti na tom: britská Kampaň pro veřejnou univerzitu, kampaň akademických vzbouřenců, kteří nejsou spokojeni s komerčním úpadkem britského univerzitního školství, nyní upozornila na skutečnost, jak informuje deník Independent, že nejméně dvě britské univerzity, University of Sunderland and University of Ulster, odebírají zahraničním studentům v hodinách otisky prstů.

Kampaň pro veřejnou univerzitu připravila protestní dopis tohoto znění:

Píšeme vám jako univerzitní pracovníci, kteří jsou znepokojeni způsobem, jímž rétorika o bezpečnosti ochromuje [britské] univerzity jako místa vzdělávání a otevřené diskuse. Nejnovější opatření, které zavedly univerzity v Sunderlandu a v Ulsteru, kdy musejí zahraniční studenti poskytovat své otisky prstů, aby tím dokázali svou přítomnost na přednáškách, je hanebné a ostře odsouzeníhodné. Jako univerzitní učitelé máme povinnost se o své studenty starat a takováto praxe tento vztah ochromuje. Požadujeme, aby univerzity v Sunderlandu a v Ulsteru tento systém zrušily a aby všechny ostatní univerzity začaly brát vážně svou povinnost zacházet se všemi svými studenty rovným způsobem. Také požadujeme, aby vláda přestala vyvíjet nátlak na univerzity, aby zaváděly takovouto imigrační politiku. Poškozuje to mezinárodní pověst britského univerzitního školství na všech institucích, nejen v Sunderlandu a v Ulsteru. Jsme pedagogové, nikoliv pohraniční stráže.

We write as academics concerned with the way in which the rhetoric over security is undermining the university as a place of learning and open discussion. The latest move by the universities of Sunderland and Ulster, singling out international students to give fingerprints to prove their attendance at lectures, is reprehensible and to be condemned in the strongest terms. As academics, we have a duty of care towards all our students and such policies undermine that relationship. We call on the universities of Sunderland and Ulster to withdraw the use of this system and for all other universities to take seriously their commitment to equitable treatment of all their students. We also call on the government to stop putting pressure on universities to enact such immigration policies. This damages the international reputation of UK higher education at all institutions and not just at Sunderland and Ulster. We are educators not border guards.

Tento protestní dopis 260 britských akademiků byl zveřejněn v deníku Independent ZDE

0
Vytisknout
10905

Diskuse

Obsah vydání | 24. 10. 2013