Klaus ml.: Politika do škol nepatří

Václav Klaus ml. se snaží vymanit české vzdělávání ze zhoubného vlivu evropské integrace...

11. 10. 2018

čas čtení 2 minuty
Poslanci Klausovi vadí, že by se měli žáci v českých školách učit o "pravidlech a zásadách evropské integrace". Považuje to za ideologický nátlak obodbný tomu, jakým školství indoktrinovalo žáky v období komunismu a nacismu. Prostřednictvím přílepku k novele, která se zabývá úplně jinou tématikou (přijímáním žáků do přípravných tříd ZŠ), chce vyjmout evropskou integraci ze školského zákona. Přílepek výbor neprojednal a neschválil. 

Existuje sněmovní tisk č. 115 (předkladatelé Čižinský,Valachová, Langšádlová a taky Klaus), kde jde o to, které děti budou přijímány do přípravných ročníků (jen ty s odkladem školní docházky nebo i jiné, které to potřebují). Viz. níže: 

  Zákon č. 178/2016 Sb. upravil § 47 odst. 1 školského zákona tak, že od účinnosti od 1. září 2017 umožnil přijímat do přípravných tříd základních škol pouze děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Do této změny byly děti s povoleným odkladem školní docházky přijímány do přípravných tříd přednostně, a bylo tedy možné přijímat do přípravných tříd i děti bez povoleného odkladu školní docházky, u kterých to písemně doporučilo školské poradenské zařízení (viz § 47 odst. 2 školského zákona).   

Klaus k této navrhované novele ovšem už stihl 11.9. načíst pozměňovací návrh, který ze školského zákona z preambule, která říká podle jakých hodnot v českých školách vzděláváme vyjímá větu (viz. níže ) o evropské integraci jako hodnotě:

I. Text pozměňovacího návrhu:

V části první čl. I se doplňuje bod 1, který zní:

1. V § 2 odst. 2 písm. f) se slova „pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,“ zrušují.

S následující argumentací:

II. Věcné odůvodnění pozměňovacího návrhu:

Ve vzdělávání ani v celé školské soustavě by neměla mít místo politika. Mezi hlavními cíli vzdělávání by v zákoně neměly být politické formulace týkající se témat, kde řekněme polovina obyvatel České republiky zaujímá nějaké hodnotové postoje a druhá polovina obyvatelstva postoje opačné. Takovým tématem je bezesporu Evropská unie a její fungování.

Není možné ze zákona (a navazujících podzákonných norem, metodických pokynů, projektů a vzdělávacích programů) ideologicky školit žáky, zkoušet je a hodnotit v otázkách politických názorů jejich nebo jejich rodičů. Takovým způsobem fungovalo školství za režimu nacistického či komunistického a je velmi neblahé jakékoli reminiscence podobné povahy mít v současné legislativě.

0
Vytisknout
10350

Diskuse

Obsah vydání | 16. 10. 2018