Světové ekonomické fórum: Proč čtvrtá průmyslová revoluce potřebuje více absolventů humanitního vzdělání

26. 7. 2019

čas čtení 5 minut
Na internetu najdete množství materiálů, zdůrazňujících, že v nadcházející revoluci robotizace bude zapotřebí jak technicky, tak humanitně vzdělaných profesionálů. Četné z nich najdete na stránkách Světového ekonomického fóra. Například:


Průmysl zajišťující digitální bezpečnost čelí krizovému nedostatku pracovních sil. Podle nedávných odhadů jen Indie potřebuje během nadcházejících dvou let dva miliony odborníků na bezpečnost internetu. Někteří odhadují, že do roku 2022 bude svět potřebovat až 3,5 milionu odborníků na bezpečnost internetu. Tomu odpovídají platy: V Americe je plat univerzitního absolventa - analytika internetu dnes 100 000 dolarů ročně.

 

Jak informuje Zpráva o pracovních příležitostech Světového ekonomického fóra pro rok 2018, technologické imperativy stále více likvidují tradiční pracovní příležitosti a kariéry. Manažeři, jejichž úkolem je zajistit bezpečnostně digitální revoluci, zoufale shánějí další a další talentované zaměstnance. V téměř všech technologicky pokročilých státech světa se freneticky jedná o tom, jak vyřešit nedostatek těchto pracovních sil. Avšak je stejně tak ukvapené tvrdit, že potřebujeme více "kybernetických" odborníků jako říkat, že potřebujeme více "lékařských" odborníků.

Jak zdůrazňuje zpráva Světového ekonomického fóra, následující čtyři velmi lidské charakteristické vlastnosti budou nejdůležitějšími v kybernetické digitální aréně a v široké čtvrté průmyslové revoluci:

1. Kreativita

Bezpečnost internetu se rychle stává jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví pro umělou inteligenci, automatizaci a technologii umožňující strojům získat kvalifikaci. Analýza útoků a obrana před nimi je stále ještě relativně manuální proces, připomínající model továrny z 19. století. Všechna střediska zabývající se bezpečnostními operacemi mají dlouhý seznam procedur a akcí, které se snaží zautomatizovat a posléze učinit nepotřebnými. To je dobrá věc, pracovní příležitosti, nikoliv lidé, se musejí změnit.

Nejvíce bude zapotřebí schopností umožňujících uvolnění zdrojů, aby lidé mohli při užívání nových technologií pracovat kreativněji a vymýšlet nové způsoby zabezpečení internetu a nové způsoby objevování, vyšetřování a definování bezpečnostních hrozeb.

2. Řešení problémů

Nejzávažnějšími globálními problémy v oblasti internetové a digitální bezpečnosti je dnes nutnost si poradit se stále složitějším regulačním a právním prostředím a zároveň nutnost vytvořit optimální podmínky pro inovace a přeshraniční spolupráci proti hrozbám. Nejdůležitější je dosáhnout koordinace strategií a odstranit překážky bránící mezinárodní spolupráci v důsledku nekompatibility regulačních předpisů v různých zemích.

Digitální profesionálové budou stále více muset být schopni vnímat a řešit daleko širší problém otázek než prostě jen technické problémy. K těmto otázkám patří nutnost umožnit vládám zemí, aby přijaly normy pro sbírání a sdílení digitálních důkazů, jichž je možno použít u soudů, být schopen vnímat a řešit složité předpisy regulující ochranu dat a řešit širší geopolitické otázky vážící se na různé přístupy k digitálnímu prostoru po celém světě.

3. Vedení a řízení lidí


Vedoucí manažeři budoucnosti čelí závažné výzvě. Musejí být schopni porozumět stále složitějším technickým systémům a tomu, jak s nimi jejich uživatelé pracují, se správou stále více rozrůzněnějších globálních pracovních sil, které fungují na místnich trzích a v místních kulturách. Takovíto manažeři budou muset být lidé, kteří mají nesmírně rozrůzněné schopnosti, od lidí, kteří zvládají technické zavádění nových typů infrastruktury a analytiky až po ty osobnnosti, které budou vyvájem složité předpisy a nová vládní partnerství.

Manažeři odpovědní za bezpečnost digitálních sítí budou muset podporovat takový způsob práce, který umožní technickým zaměstnancům, aby pracovali co nejlépe, a zároveň budou muset pracovat ve svém podniku na mnoha úrovních, protože bezpečnost bude integrována do všech úrovní jejich organizace.

4. Kritické myšlení


Vyšetřování bezpečnostních hrozeb buxde vyžadovat technické schopnosti, ale musíme přijmout skutečnost, že v důsledku technologického rozvoje mnoho technických pracovních příležitostí, vázaných na technické procesy, zastará. Namísto toho bude zapotřebí "lidských" schopností k řešení nových úkolů, k nimž bude nutno přistupovat způsobem, jimž to stroje udělat prostě nedokážou. Budeme muset aplikovat technologický vývoj tak, aby podporoval kreativnější reakce na nejsložitější otázky, jimž dnes čelí svět.

Vznikají silné signály, že si dnešní zaměstnavatelé začínají uvědomovat, že pro práci v digitální sféře je zapotřebí širší kvalifikace. Nedávná studie GISW zjistila, že 33 procent ředitelů firem zabývajících se digitální bezpečností přišlo do tohoto oboru z netechnických kariér.

Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE  

 

 

0
Vytisknout
4684

Diskuse

Obsah vydání | 30. 7. 2019