Lékaři v Itálii jsou nuceni rozhodovat se, komu se vůbec dostane péče

13. 3. 2020

čas čtení 3 minuty
Zatímco jsou italské nemocnice přeplněny pacienty, přední lékařská organizace předložila pravidla pro triáž ve vojenském stylu, která zahrnuje i odepření péče lidem, kteří jsou příliš staří na to, aby měli slušnou šanci na vyléčení, informuje Jascha Mounk.


Přede dvěma týdny v Itálii existovalo 322 potvrzených případů onemocnění koronavirem. Za takových okolností mohou lékaři v nemocnicích věnovat každému pacientovi značnou pozornost.

Před týdnem měla Itálie 2 502 případů. Lékaři dosud mohli provádět většinu život zachraňujících opatření jako umělou ventilaci plic u lidí, kteří čelí akutním dýchacím potížím.

Nyní hlásí Itálie 10 149 případů. Pacientů je příliš mnoho na to, aby každý z nich mohl obdržet adekvátní péči. Lékaři a sestry se nejsou schopni postarat o každého. Chybějí jim přístroje pro umělou ventilaci všech, kdo lapají po dechu.

Nyní Vysoká škola anestézie, analgézie, resuscitace a intenzivní péče (SIAARTI) publikovala kritéria, která by lékaři a sestry v daných mimořádných podmínkách měli zohlednit. Dokument začíná přirovnáním morálních voleb, jimž italští lékaři čelí, k válečné triáži (jejímž cílem je v zásadě vytřídit pacienty bez naděje na přežití - pozn. KD), která je vyžadována na poli "medicíny katastrof". Místo poskytování intenzívní péče všem pacientům, kteří ji potřebují, se stává nezbytným řídit se "nejrozšířenějšími kritérii ohledně distributivní spravedlnosti a přiměřené alokace omezených zdravotnických zdrojů".

Řídící princip pochází z filozofie utilitarismu a týká se "maximalizace výhod pro co největší počet". Autoři proto navrhují, aby "alokační kritéria zaručila, že pacienti s největší šancí na terapeutický úspěch si udrží přístup k intenzívní péči".

Autoři, kteří jsou lékaři, pak odvozují sadu konkrétních doporučení, jak se s těmito nemožnými rozhodnutími vyrovnat, včetně následujícího: "Může se stát nezbytným stanovit věkový limit pro přístup k intenzívní péči."

Ty kdo jsou příliš staří, aby měli vysokou pravděpodobnost zotavení, nebo jimž zbývá příliš málo času, i kdyby přežili, nechají lékaři zemřít. To zní krutě, ale alternativa není lepší. "V případě totální saturace zdrojů by se udržení kritéria ´první přišel, první bude obsloužen´ rovnalo rozhodnutí vyloučit pacienty, kteří dorazí později, z přístupu k intenzívní péči."

Kromě věku je lékařům a sestrám také doporučeno, aby vzali do úvahy celkový stav pacienta: "Je třeba starostlivě zvážit přítomnost komorbidit." To je částečně odůvodněno studiemi, které ukázaly, že pacienti, kteří již před onemocněním byli ve vážném stavu, mají výrazně vyšší pravděpodobnost úmrtí. Jde ale také o to, že pacienti v horším celkovém zdravotním stavu vyžadují k přežití větší díl celkových zdrojů.

Doporučení se vztahují i na pacienty, kteří vyžadují intenzívní péči z jiných důvodů, než je koronavirus, jelikož i ti zvyšují poptávku po vzácném zdroji.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5470

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2020