Lékaři v Itálii jsou nuceni rozhodovat se, komu se vůbec dostane péče

13. 3. 2020

Zatímco jsou italské nemocnice přeplněny pacienty, přední lékařská organizace předložila pravidla pro triáž ve vojenském stylu, která zahrnuje i odepření péče lidem, kteří jsou příliš staří na to, aby měli slušnou šanci na vyléčení, informuje Jascha Mounk.

Přede dvěma týdny v Itálii existovalo 322 potvrzených případů onemocnění koronavirem. Za takových okolností mohou lékaři v nemocnicích věnovat každému pacientovi značnou pozornost.

Před týdnem měla Itálie 2 502 případů. Lékaři dosud mohli provádět většinu život zachraňujících opatření jako umělou ventilaci plic u lidí, kteří čelí akutním dýchacím potížím.

Nyní hlásí Itálie 10 149 případů. Pacientů je příliš mnoho na to, aby každý z nich mohl obdržet adekvátní péči. Lékaři a sestry se nejsou schopni postarat o každého. Chybějí jim přístroje pro umělou ventilaci všech, kdo lapají po dechu.

Nyní Vysoká škola anestézie, analgézie, resuscitace a intenzivní péče (SIAARTI) publikovala kritéria, která by lékaři a sestry v daných mimořádných podmínkách měli zohlednit. Dokument začíná přirovnáním morálních voleb, jimž italští lékaři čelí, k válečné triáži (jejímž cílem je v zásadě vytřídit pacienty bez naděje na přežití - pozn. KD), která je vyžadována na poli "medicíny katastrof". Místo poskytování intenzívní péče všem pacientům, kteří ji potřebují, se stává nezbytným řídit se "nejrozšířenějšími kritérii ohledně distributivní spravedlnosti a přiměřené alokace omezených zdravotnických zdrojů".

Řídící princip pochází z filozofie utilitarismu a týká se "maximalizace výhod pro co největší počet". Autoři proto navrhují, aby "alokační kritéria zaručila, že pacienti s největší šancí na terapeutický úspěch si udrží přístup k intenzívní péči".

Autoři, kteří jsou lékaři, pak odvozují sadu konkrétních doporučení, jak se s těmito nemožnými rozhodnutími vyrovnat, včetně následujícího: "Může se stát nezbytným stanovit věkový limit pro přístup k intenzívní péči."

Ty kdo jsou příliš staří, aby měli vysokou pravděpodobnost zotavení, nebo jimž zbývá příliš málo času, i kdyby přežili, nechají lékaři zemřít. To zní krutě, ale alternativa není lepší. "V případě totální saturace zdrojů by se udržení kritéria ´první přišel, první bude obsloužen´ rovnalo rozhodnutí vyloučit pacienty, kteří dorazí později, z přístupu k intenzívní péči."

Kromě věku je lékařům a sestrám také doporučeno, aby vzali do úvahy celkový stav pacienta: "Je třeba starostlivě zvážit přítomnost komorbidit." To je částečně odůvodněno studiemi, které ukázaly, že pacienti, kteří již před onemocněním byli ve vážném stavu, mají výrazně vyšší pravděpodobnost úmrtí. Jde ale také o to, že pacienti v horším celkovém zdravotním stavu vyžadují k přežití větší díl celkových zdrojů.

Doporučení se vztahují i na pacienty, kteří vyžadují intenzívní péči z jiných důvodů, než je koronavirus, jelikož i ti zvyšují poptávku po vzácném zdroji.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5206

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2020