Pomáhejme i v ČR lidem trpícím chudobou, zvláště v době pandemie

16. 10. 2020

čas čtení 3 minuty

Prohlášení Evropské sítě proti chudobě v České republice v době pandemie COVID19 k  Mezinárodnímu dni za odstranění chudoby

Od roku 1992 je na základě usnesení Valného shromáždění Organizace spojených národů 17. říjen připomínán jako Mezinárodní den za odstranění chudoby. Evropská síť proti chudobě v České republice (EAPN ČR) se při příležitosti tohoto dne v roce 2020 obrací k veřejnosti a politikům s následujícím prohlášením:

 

V době koronavirové pandemie se úsilí o zmírňování chudoby a sociálního vyloučení stává i v České republice ještě důležitějším úkolem než dříve. Ačkoliv podíl lidí žijících v chudobě je dlouhodobě v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie velmi nízký (přibližně 11 – 15 %), velmi početná skupina obyvatel ČR má příjmy ve výši, která je jen těsně nad příjmovou hranicí chudoby (odhaduje se až třetina obyvatelstva). V důsledku protiepidemických opatření je tedy příliš mnoho lidí ohroženo nedostatkem hmotných prostředků k zdravému a důstojnému životu. Pokud lidé pracují za minimální mzdu nebo lehce nad minimální mzdou, nejsou schopni si z ní zaplatit pokrytí základních potřeb, obzvláště nyní v době epidemie COVID19. Mezi základní lidské potřeby patří podle Evropského pilíře sociálních práv, který přijaly všechny státy Evropské unie na summitu ve švédském Goteborgu v prosinci 2017, patří zejména výživa, bydlení, hygiena, vzdělávání, zdravotní péče a sociální ochrana. V ČR je však stále mnoho lidí, který k uspokojení těchto základních potřeb nemají snadný přístup a koronavirová epidemie jejich počet výrazně zvýší!

V České republice chudobu v současné době nejčastěji způsobuje špatně placená práce související s nízkou minimální mzdou, bytová nouze a zadlužení následované exekucí. Při předcházení situacím, které vedou lidi k chudobě, sehrává důležitou roli sociální práce. EAPN ČR upozorňuje na to, že v České republice jsou nestátní poskytovatelé sociálních služeb trvale v nejistotě, zda sociální práce bude dostatečně financována i v následujícím roce. Přitom navíc nyní hrozí, že financování sociální projektů nestátních organizací z evropských fondů bude v nadcházejícím programovacím období zkráceno na polovinu.

EAPN ČR vyzývá orgány veřejné správy a politiky, aby v rámci překonávání důsledků epidemie COVID19 přijali opatření zaručující každému člověku odpovídající úroveň příjmů k pokrytí základních životních potřeb a současně posílili financování sociálních služeb poskytovaných zejména nestátními organizacemi. Současně děkuje veřejnosti a nestátním organizacím za to, že projevují solidaritu s lidmi, kteří nezbytnou výši příjmů nemají, a rozmanitým způsobem jim pomáhají.
0
Vytisknout
3396

Diskuse

Obsah vydání | 22. 10. 2020