Greenpeace zahajuje DETOX tour 2011 za čisté řeky

6. 9. 2011

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva Greenpeace ČR

Greenpeace zahajuje inspekční plavbu po Labi "DETOX tour 2011". Bude odhalovat aktuální nebezpečí, která ohrožují české řeky, upozorní na neřešené problémy minulosti, propojí česká témata s globální kampaní DETOX, vrátí se na místa úspěšných kampaní z uplynulých dvaceti let, bude bilancovat u Spolany, Spolchemie či Synthesie. Během čtrnáctidenní plavby odebere Greenpeace vzorky vody a sedimentů na vybraných lokalitách a zmapuje nejrizikovější faktory, které ohrožují naše řeky dnes.

"Naše dvacetileté výročí je vhodnou příležitostí ukázat, vrátit se na místa, která byla v minulosti terčem našich úspěšných kampaní, a ukázat, že přinesly konkrétní výsledky. Zároveň nám umožní podívat se zblízka na to, jak jsou na tom české řeky dnes. Bohužel řada závažných problémů stále ještě čeká na své řešení a že následky toxického znečištění jsou dlouhodobé a jejich likvidace drahá. Stranou našeho zájmu proto nezůstanou ani místa silně kontaminovaná v minulosti, která přes dvacet let marně čekají na sanaci," říká Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.

Největší pozornost DETOX tour 2011 se však zaměří na nové hrozby pro naše řeky -- endokrinní disruptory, látky, které narušují hormonální systém, které se dostávají do řek dostávají ze spotřebního zboží prostřednictví odpadních vod z domácností. Proto odebereme řadu vzorků v blízkosti čistíren odpadních vod a pod velkými aglomeracemi, a budeme je analyzovat na přítomnost jednoho z nejproblematičtějších endokrinních disruptorů -- nonylfenolu, který se podle dostupných údajů stále dostává do českých řek.

"Přestože se tato látka nesmí v celé EU vyrábět ani používat, smí být obsažena v dovážených produktech -- například textilu. Naše nedávné šetření odhalilo, že je přítomna ve většině prodávaného textilního zboží," vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenepace a pokračuje: "Nejenže uniká přímo při výrobě a kontaminuje řeky například v Číně, kam se většina textilní výroby přesunula, ale zároveň se může uvolnit při praní a skrze čističky odpadních vod, které ji nedokáží odstarnit, může končit v řekách, kde představuje vážné riziko pro vodní organismy."

Během DETOX tour budou dobrovolníci Greenpeace instalovat neobvyklou naučnou stezku "Řeka v ohrožení", která upozorňuje na hrozby, kterým v současnosti musí naše řeky čelit. Každé stanoviště se bude věnovat konkrétnímu problému, věnovat konkrétnímu problému, který má globální rozsah a lokální dopad. Nepůjde jen o toxické látky, ale i o vliv zemědělství, změn klimatu nebo vodohospodářských staveb.

Kromě "vodní části" nebudou chybět ani "pozemní aktivity". DETOX tour 2011 bude doprovázet série infostánků a také trojí promítání dokumentu o Greenpeace "Příběh duhových bojovníků" s navazující debatou s podtitulem "Vše, co jste chtěli vědět o Greenpeace a báli jste se zeptat", ve kterých budou mít lidé možnost zeptat se na jakékoliv otázky týkající se práce Greenpeace, například: Kdo nás platí? Proč jsme proti uhlí i jádru? Proč lezeme na komíny hnědouhelných elektráren?

0
Vytisknout
3352

Diskuse

Obsah vydání | 8. 9. 2011