K české "pomoci" slovenskému zdravotnictví

5. 12. 2011

čas čtení 4 minuty

Výzva

Česká vláda schválila dne 2.12. na žádost vlády SR vyslání třicítky českých vojenských lékařů do SR, aby pomohli řešit krizovou situaci ve slovenském zdravotnictví. Důrazně odmítáme tuto formu "bratrské lékařské internacionální pomoci", a to z následujících důvodů:

V případě slovenské zdravotnické krize se nejedná o přírodní či humanitární katastrofu, kde by taková pomoc byla bez diskuse na místě. Jde o čistě vnitropolitický a pracovně-právní spor na území suverénní SR. Tedy v principu o podobný spor, jaký se již před rokem vedl a nyní opět vede i v českém zdravotnictví ČR v důsledku obecně škůdcovské (neoliberální) politiky české vlády. Až zarážející podobnost situace v českém a slovenském zdravotnictví není náhodná, neboť se jedná o důsledek dlouhodobě nahromaděných a neřešených problémů v daném sektoru, navíc umocněných v posledních letech asociálními neoliberálními reformami obou vlád.

Jsme přesvědčeni, že české vládě ani nikomu jinému nepřísluší role arbitra v tomto sporu, který si musí vyřešit samotní Slováci. Přirozeně lze vyjadřovat veřejně názory hodnotící tuto situaci, ale to je tak vše, co v této záležitosti může a smí třetí strana činit.

Považujeme proto tento krok české vlády za projev čistého stávkokazectví, a co více, za trapné vměšování do vnitřních záležitostí cizí země a zároveň - což je možná nejzávážnější krok - zneužití nebo porušení české ústavy. To, že vláda SR o pomoc českou stranu požádala, nijak neoslabuje "skutkovou podstatu" a závažné politické, ústavně-právní a morální selhání v postupu vlády ČR.

Politický cynismus a demagogii českých představitelů lze dokumentovat na tom, že vláda podle vyjádření premiéra Nečase reaguje čistě na vyhlášení nouzového stavu na SR, aniž by zkoumala důvody jeho vyhlášení, např. nejedná- li se o zásah vlády proti oprávněným a zcela adekvátním projevům občanské nespokojenosti. Podle této "nečasovské" logiky by tedy bylo vojenské potlačení "sametové revoluce" legitimní a legální, neboť tehdejší vláda mohla vyhlásit "nouzový stav" a požádat o zahraniční pomoc. Historický paradox je v tom, že tehdy již nebylo požádat koho, a dnes se najde ochotná "intervenční" síla v podobě české vlády...

Nynější postup vlád ČR a SR je křiklavým příkladem formující se asociální a škůdcovské "neoliberální (pravicové) internacionály" na podporu vládnoucích elit proti ovládaným skupinám obyvatel. Vzhledem k rapidně se zhoršující sociálně-ekonomické situaci ve světě a v Evropě je důvod obávat se výrazného posílení této tendence. Tento krok navíc vytváří velmi nebezpečný precedent do budoucna, který je velmi snadno politicky zneužitelný k potlačení občanského odporu proti nezákonnému a represivnímu postupu vlád.

Slováci i Češi si zasluhují efektivní a fungující zdravotnictví založené na zásadách veřejné, neziskové, obecně prospěšné služby (včetně všeobecného zdravotního pojištění), potřebují spokojené, dobře placené lékaře a zdravotníky a jistotu kvalitní lékařské péče pro všechny! Nechceme, aby na zdravotní péči cizopasili privatizátoři a tuneláři! Tady musí jít o zdraví člověka, nikoli o zisky!

Proto odsuzujeme českou i slovenskou vládu, které prosazují pravý opak! Velmi naléhavě varujeme před důsledky této politiky!!

Vyzýváme tímto občanské iniciativy a občany, aby se k tomuto textu připojili jako rovnocenní signatáři. Poté jej zamýšlíme zveřejnit. Kontaktní adresa: petr.kuzvart@ecn.cz.

V Praze dne 3. prosince 2011

K tomuto textu se dosud připojili:


Bohumil Beneš
Ladislav Hinner
Petr Kužvart člen Iniciativy za společenskou změnu
Josef Mrázek, člen Iniciativy za společenskou změnu
Jan Prokeš, člen Iniciativy za společenskou změnu
Miloslava Srbová
Milan Valach jménem Hnutí za přímou demokracii
Boris Valníček
Magdalena Zimová

0
Vytisknout
8581

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2011