Česká repulibka opouští tradici státní podpory kultury

25. 1. 2013

čas čtení 1 minuta

Tisková zpráva

Představitelé kulturních časopisů dnes zaslali otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové. Důvodem je plánované téměř stomilionové snížení dotací na živou kulturu, které je pro mnoho kulturních aktivit likvidační. Děje se tak přesto, že se rozpočet Ministerstva kultury oproti loňskému roku nesnížil, naopak se paradoxně zvýšil.

Kulturní časopisy upozorňují na dlouhodobou absenci funkční kulturní politiky a na skutečnost, že v posledních letech dochází k neustálému snižování podpory živého umění v České republice. Letos podle nich Česká republika prakticky opouští tradici státní podpory kultury a dojde tak k ukončení mnoha celoevropsky i celosvětově respektovaných kulturních aktivit.

Signatáři dopisu se obracejí na ministryni s žádostí o navýšení dotace minimálně na úroveň před zaváděním krizových opatření. "Ponechat částku na původní loňské úrovni nebo ji dokonce snížit znamená stát se ostudnou periferií Evropy s nejvíce podfinancovanou kulturou. Pokud se podaří zničit kvalitní kulturní projekty, budou ztraceny navždy," tvrdí signatáři dopisu. Zároveň upozorňují na to, že ona stamilionová částka je v porovnání s ostatními položkami státního rozpočtu i rozpočtu Ministerstva kultury de facto zanedbatelná.

Během čtvrtka se proti škrtům na ministerstvu kultury ohradila také iniciativa Za Česko kulturní, která oslovila členy grantových komisí a vyzvala je, aby se semkli, odmítli participovat na likvidaci české kultury a žádali dostatečné navýšení financí. Blok kulturních časopisů iniciativu Za Česko kulturní podporuje.

0
Vytisknout
5114

Diskuse

Obsah vydání | 25. 1. 2013