K hlubinnému úložišti férově

27. 2. 2013

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů

Starostové měst a obcí a dále zástupci neziskových organizací z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, na svém setkání přijali text výzvy "K hlubinnému úložišti férově". V ní vyzývají představitele státu -- vlády a Parlamentu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Pod výzvu, kterou na setkání podepsalo 20 obcí a 14 občanských sdružení, nyní budou sbírat podporu dalších obcí a sdružení ve všech osmi uvažovaných lokalitách a teprve poté ji předají adresátům.

Důvodem výzvy je přehodnocení dosavadního postupu Ministerstva průmyslu a obchodu, které se rozhodlo přestat brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí a vrátilo se k silovému přístupu. Ministerstvo prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů až do konce roku 2012 opakovaně a veřejně slíbilo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu. V přímém rozporu s tím v lokalitě Kraví hora na Žďársku -- a s příslibem, že se takto bude postupovat i v dalších lokalitách -- převedlo zodpovědnost za stanovení průzkumného území ze Správy úložišť na státní podnik DIAMO. Jeho zástupci otevřeně deklarují, že nehodlají brát ohled na postoje obyvatel a již požádali o stanovení prvního průzkumného území.

Stavba a provoz hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjmečnosti projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska, Švédska či Francie, respekt k názoru obcí nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu k výstavbě úložiště.

Podepsaní v textu výzvy "K hlubinnému úložišti férově" žádají ministry, poslance a senátory, aby:

  • prosadili přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště;
  • se zasadili o dodržování evropské legislativy, zejména směrnice Rady 2011/70/EURATOM;
  • nepřipustili zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu;
  • respektovali názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů;
  • zajistili vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště.

Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice řekl: "Nechceme nic jiného, než aby se stát choval korektně, komunikoval a dodržel to, co již bylo dohodnuto. Žádáme, aby se stát nedopouštěl obcházení nebo dezinterpretace závazných evropských norem, aby se inspiroval úspěšnými zahraničními modely."

Jana Nožičková, starostka obce Rudíkov doplnila: "Po letech, kdy bylo starostům a lidem z obcí slibováno, že bez jejich souhlasu se nebudou zahajovat další průzkumy, vnímám dnešní postup ministerstva průmyslu jako podraz. Ukazuje to, že je bezpodmínečně nutné dobře nastavit pravidla v zákonech a ne stavět na slibech."

0
Vytisknout
4958

Diskuse

Obsah vydání | 28. 2. 2013