Nezůstat lhostejní – zachraňme synagogu v Pacově

1. 6. 2018 / Pavel Kelly-Tychtl

čas čtení 5 minut


Stará paní si prohlíží fotografie. Třese se jí ruka a hlas: „To je moje milovaná sestřička Zdenička a můj milovaný tatínek s maminkou“. Tatínek, člen Sokola a městského zastupitelstva, zahynul v Buchenwaldu a sestra Zdenka s maminkou v Osvětimi-Březince. Důvod? Šlo o židovskou rodinu. Zdence bylo devatenáct let, mamince čtyřicet devět. Ještě než maminku s oběma dcerami poslali v listopadu 1942 do Terezína a odtud do Osvětimi, mohly si po zaplacení poplatku na četnické stanici vyzvednout papírovou krabici s tatínkovým popelem, kterou poslali z Buchenwaldu. Nikdy se již nedozví, že tatínka na smrt vyčerpaného a nemocného zplynovali v Bernburgu, Státním sanatoriu a nemocnici pro duševně nemocné, vzdáleném sto kilometru od Buchenwaldu. Nikdy se také nedozví, že tatínek nedostal dopisy, ve kterých mu napsaly o svatbě starší dcery a poslaly další zprávy z domova. SS je zadrží, ale s důslednou pečlivostí je uloží ad acta, odkud posléze doputují do archivu Červeného kříže.Další stará paní stojí uprostřed prázdného prostoru. Ze stěn se odlupují kusy omítky, na zemi je prach a špína, v rohu vrak starého auta. Paní je devadesát jedna let a přijela do městečka, kde strávila dětství, na krátkou návštěvu z Izraele. Je poslední žijící ze stovky židovských obyvatel městečka před válkou. Ukazuje na stěnu se stopami odloupané omítky: „Tady byl oltář, tady se můj tatínek modlil. Nikdo tu již není,“ povzdechne si. Tatínek staré paní byl posledním rabínem v městečku. Stejně jako ostatní Židé zahynul v Osvětimi. Přežilo jen pět ze sta. Prostor, ve kterém stará paní stojí, je bývalá synagoga. Dnes zanedbaná ruina slouží jako sklad. Přestože se nachází jen pár desítek metrů od hlavního náměstí, většina místních o její existenci neví, a jen málokdo by v ní rozpoznal její původní význam.

To nejsou obrázky z nějaké vzdálené provincie, ale z městečka Pacov na Vysočině vzdáleného jen hodinu jízdy autem od Prahy. Paměť a památka na ty, kdo utvářeli historii městečka několik set let a kteří museli jeho temnými ulicemi odejít jednoho časného rána na železniční stanici, odkud je vlak odvezl do Terezína a z nichž se již téměř nikdo nevrátil, téměř zcela vymizela. Ve smutném průvodu šli rodiče, prarodiče, děti, které jen nedávno odrostly věku nemluvňat. Nejmladší z nich, Helenku Scheckovou, které byly dva roky, nesla maminka v náručí.

Německý filozof Karl Jaspers napsal o zločinech nacismu, že zapomenout znamená být vinen.

Ale i v  Pacově se věci začínají obracet k lepšímu. V roce 2015 vznikla v Pacově občanská iniciativa, která se začala zajímat o možnost rekonstrukce synagogy a vytvoření památníku a muzea židovské komunity v Pacově. Zájem veřejnosti vyústil v dubnu 2017 v založení spolku Tikkun, který se ujal snahy o obnovu synagogu.

Po několika letech jednání a řešení komplikovaných právních otázek z dob, kdy pacovská synagoga prošla rukama několika soukromých majitelů, je dnes synagoga oproštěná od všech dřívějších finančních závazků a k podpisu je připravená kupní smlouva. Spolek Tikkun Pacov se snaží shromáždit potřebné finanční prostředky na její odkoupení. Díky soukromým dárcům z České republiky i ze zahraničí se už podařilo zajistit většinu dohodnuté kupní ceny v podobě již poukázaných nebo slíbených příspěvků. K peněžnímu daru se zavázalo také město Pacov. Do cílové částky 950 000 Kč už chybí jen 100 000 Kč.

Tikkun Pacov v současnosti jedná se zahraničními nadacemi, které by mohly přispět na obnovu synagogy a na její přeměnu ve vzdělávací a kulturní centrum, jež by zároveň bylo důstojnou připomínkou mnohasetleté historie Židů na Pacovsku a jejich tragického konce během holokaustu. Tyto dotace však spolek může získat až poté, co se stane vlastníkem synagogy.

Významná památka na Pelhřimovsku má velice reálnou šanci, že se opět zaskví ve své původní kráse a začne žít novým životem, který obohatí naše chápání dějin nejen Pacova, ale celého okolního regionu a bude inspirací pro současné obyvatele Pacova i pro návštěvníky z Česka a zahraničí.

Aby bylo možné dovést projekt do úspěšného konce, bude potřeba získat dostatek finančních prostředků.

Spolek Tikkun Pacov bude velice vděčný za jakoukoli finanční podporu, kterou lze poukázat na transparentní účet spolku vedený u Fio banky pod číslem 2701205032/2010 (IBAN: CZ72 2010 0000 0027 0120 5032; SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX). Spolek sídlí v Pacově, provozuje webové stránky www.tikkun.cz i vlastní facebookový profil a spojit se s ním můžete také na e-mailové adrese tikkun.pacov@seznam.cz. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí ve sbírce listin veřejného rejstříku na webových stránkách ministerstva spravedlnosti https://or.justice.cz.

Spolek také natočil krátký film s pamětníky, který je v české verzi s anglickými titulky přístupný zde:


Poznámka: první pamětnicí je Věra Kolářová, rozená Ledererová, která jako jediná z celé rodiny přežila holokaust. Zemřela v roce 1998.

Druhou pamětnicí je Nelly Prezma, rozena Guttmannová, dcera posledního rabína z Pacova Nathana Guttmanna. Nelly je 92 let, žije v Izraeli.


0
Vytisknout
9013

Diskuse

Obsah vydání | 5. 6. 2018