Zmizí kolem železnic zbytečně statisíce stromů? Poslanci projednají katastrofální novelu zákona o drahách

12. 9. 2019

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů

ČR by měla stromy vysazovat, ne kácet!!!

PRAHA – V kritickém ohrožení jsou statisíce stromů, vzácní živočichové a rostliny i cenná příroda chráněná v rámci evropské soustavy Natura 2000. Pozměňovací návrhy zákona o drahách, o kterých v těchto dnech jednají poslanci, umožňují plošné kácení kolem železnic bez ohledu na to, zda stromy skutečně ohrožují železniční dopravu. Nově by nebylo potřeba jakéhokoliv povolení, ani oznámení orgánům ochrany přírody. Arnika proto oslovila zcela všechny poslance, aby plány nesmyslného ničení české přírody zastavili.

Dopis, kterým Arnika vyzvala poslance, aby zamezili přijetí pozměňovacích návrhů, je přílohou této tiskové zprávy.

 

Pozměňovací návrhy drážního zákona poslanců Ferance (ANO) a Matušovské (KSČM) se snaží zjednodušit a bezprecedentně rozšířit kácení kolem železnic tak, aby probíhalo zcela mimo režim zákona o ochraně přírody a krajiny a bez dohledu orgánů ochrany přírody. Zákon o drahách jde i s těmito návrhy v těchto dnech do třetího čtení[i]. Pokud by snad jejich návrhy prošly, pily by se mohly zaříznout bez jakékoliv kontroly i v nejvzácnějších částech přírody chráněné sítí Natura 2000, přicházeli bychom také o biotopy chráněných a ohrožených druhů živočichů. Zákon na ochranu přírody přitom už dnes stanovuje dostatečná a funkční pravidla pro kácení dřevin kolem železnic[ii].

„Naše krajina dostává další podpásovku. Ochrana dřevin před zbytečným kácením má být dále oslabena[iii]. Politici neustále slibují vysadit miliony stromů, které nás mají chránit před dopady klimatické změny, na druhé straně přicházejí s návrhem, který by ulehčil kácení vzrostlé zeleně bez ohledu na cokoliv a kohokoliv. Devastace krajiny je nejspíš levnější než systematická péče a údržba. Prostě to tedy vykácíme!“ upozorňuje Marcela Klemensová z Arniky. 

Na důsledky Arnika upozornila všechny poslance, kteří oba pozměňovací návrhy budou projednávat. „Věřím, že se nám podaří poslance přesvědčit a škodlivé pozměňovací návrhy zarazit,“ dodává Klemensová.

Arnika se problematikou kácení stromů a zajištění bezpečného provozu podél železnic zabývá dlouhodobě. Ve spolupráci s Federací strojvůdců dokonce už v roce 2015 sestavila návrh konkrétních opatření k údržbě vyšší zeleně[iv], jak zajistit bezpečnost železniční dopravy a současně co nejméně poškodit životní prostředí a představila jej ministrovi životního prostředí, který bohužel zůstal zcela bez odezvy. 

Návrh konkrétních opatření Arniky a Federace strojvůdců z roku 2015 jsou přílohou tohoto dokumentu.


Kontakt pro média
RNDr. Marcela Klemensová | kampaň Zachraňme stromy | marcela.klemensova@arnika.org, 777 104 230 
   


Poznámky pro editory

[i] Novela přešla druhým čtením, půjde do třetího http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=326

[ii] Bezpečný provoz mohou železničáři zajistit i bez porušení zákona: https://arnika.org/bezpecny-provoz-mohou-zeleznicari-zajistit-i-bez-poruseni-zakona

[iii] Obstrukce, vědomé porušování zákona a desetitisíce privátním právníkům. Hlavně, aby mohli kácet: https://arnika.org/obstrukce-vedome-porusovani-zakona-a-desetitisice-privatnim-pravnikum-hlavne-aby-mohli-kacet 

[iv] Zástupce strojvůdců se sešel s Arnikou, společně hledají řešení v problému kácení okolo tratí: https://arnika.org/zastupce-strojvudcu-se-sesel-s-arnikou-spolecne-hledaji-reseni-v-problemu-kaceni-okolo-trati


0
Vytisknout
4752

Diskuse

Obsah vydání | 17. 9. 2019