Lidstvo už nemůže tolerovat korporace, které existují téměř výhradně pro vydělávání peněz

16. 2. 2023

čas čtení 4 minuty

V mnoha zemích - především v USA - jsou korporace podle zákona považovány za "osoby" a požívají mnoha stejných zákonných práv a povinností jako "fyzické" osoby. Soudě podle způsobu, jakým některé korporace fungují, byste mohli dojít k závěru, že to nejsou příliš dobří lidé, informuje web commondreams.org.

Definice korporací jako "osob" jednoduše znamená, že mají právní identitu oddělenou od akcionářů a vlastníků. Jaký je však účel podnikání? Pokud se podíváte na odvětví, jako je průmysl fosilních paliv, můžete se domnívat, že primárním cílem je obohacení akcionářů a generálních ředitelů a možná i vytvoření určité zaměstnanosti bez ohledu na náklady pro společnost.

Vytváření zisků a pracovních míst je v ekonomickém systému, který na těchto principech stojí, důležité, ale nemělo by být konečným cílem. Britská národní instituce pro humanitní a společenské vědy dospěla na základě svého výzkumu o budoucnosti korporací k závěru, "že smyslem podnikání je řešit problémy lidí a planety se ziskem, a ne profitovat z toho, že problémy způsobuje".

Vytváření zisku a pracovních míst je v ekonomickém systému, který se o tyto principy opírá, důležité, ale neměly by být hlavním cílem.

Ve většině zemí je ponecháno na majitelích podniků, generálních ředitelích a správních radách, aby rozhodli, jaký je účel jejich podnikání, a až příliš často je tato volba nakonec založena na chamtivosti. Mnoho zemí, včetně Francie a Velké Británie, začalo do právního rámce začleňovat účel podnikání.

Francie v roce 2019 novelizovala svůj občanský zákoník a doplnila do něj tuto větu: "Společnost je řízena v zájmu společnosti, přičemž bere v úvahu sociální a environmentální otázky související s její činností." Zavedla také opatření, i když ne povinné, aby společnosti formulovaly důvod své existence ve svých stanovách.

Ačkoli mnoho kanadských společností má prohlášení o vizi a poslání, často se jedná jen o něco víc než o vztahy s veřejností a nejsou v nich uvedeny žádné zákonné povinnosti nebo požadavky. Kanadský zákon o obchodních společnostech prohlášení o účelu společnosti nevyžaduje. Je načase to změnit, a to pro dobro společnosti i samotných korporací.

Výzkumy ukazují, že společnosti, které zohledňují své dopady na lidské bytosti a planetu, si často vedou lépe než ty, které je nemají. Přitahují loajální zákazníky, kteří jsou ochotni je obhajovat a propagovat. A tyto společnosti mají lepší pověst a dokáží přilákat dobré zaměstnance, kteří v nich zůstávají déle.

Výzkumy ukazují, že společnostem, jejichž cíle zohledňují dopady na lidi a planetu, se často daří lépe než těm, které tyto cíle nemají.

Skutečným výsledkem však je, že svět si již nemůže dovolit podporovat nebo udržovat společnosti, které existují téměř výhradně proto, aby vydělávaly peníze. Lidstvo se zmítá v mnoha krizích, které způsobila ekonomika založená na spotřebě a klamu nekonečného růstu v omezeném světě - od ztráty biologické rozmanitosti přes hrubou nerovnost až po narušení klimatu.

Zpráva, kterou vypracovali akademici z právnické fakulty McGillovy univerzity, mimo jiné požaduje, aby byl zákon reformován a aby správní rady společností disponovaly prohlášením o účelu, aby se fiduciární povinnost ředitelů a vedoucích pracovníků rozšířily na sledování účelu společnosti v dobré víře s ohledem na její nejlepší zájmy.

"Součástí transformace na společnost, která si váží našich potřeb, vztahů a přírody, je zajištění odpovědnosti korporací za jejich jednání. Zavedení firemního účelu je jedním z nástrojů, které tento posun umožňují," uvedla, specialistka na ekonomiku blahobytu z Nadace Davida Suzukiho Tara Campbell.

Tyto reformy samy o sobě společnost nezmění a vztahovaly by se pouze na velké korporace, které působí podle zákona, ale jsou důležitým krokem v nezbytném posunu od společnosti – jež upřednostňuje hromadění bohatství a hospodářský růst – ke společnosti, která klade osobní a společenský blahobyt nad honbu za ziskem.

 

Celý článek v angličtině ZDE

 

 

 

1
Vytisknout
5896

Diskuse

Obsah vydání | 21. 2. 2023