"Jednou se ty stromy stejně budou muset vykácet", říká pan starosta

2. 12. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Politikum je politikum, na tom se asi nedá nic změnit. Jinými slovy, když si politici, něco umanou, tak za tím jdou i přes, kulantně řečeno, přes odpor či nesouhlas občanů. Taková je dnešní demokracie. Je tomu tak i v případě záměru představitelů města Holešova, když si umanuli, že v přírodním parku se stoletou minulostí, zvaném Americký, vybudují v následujících letech krytou halu s ledovou plochou, tedy kluziště. Jen pro představu: objekt o rozměrech 63,35 m x 42,45 m x výška 10,5 m, rovnající se leteckému hangáru.

Na tomto záměru by nebylo nic až tak mimořádného,vždyť bude sloužit dětem a mládeži především, kterým podobné volno časové vyžití ve městě chybí, jenže ... A právě to "jenže" vzbuzuje nesouhlas občanů realizovat tento záměr a to hned z několika důvodů. Velmi stručně se to dá shrnout asi takto:

     Především, do výstavby kluziště (haly) by mělo být investováno 80 milionů korun (z toho jen ¼ má být pokryta slíbenými dotacemi, zbytek 60 milionů jde na vrub města).To je za současné ekonomické situace, kdy město ani náhodou nepřekypuje přebytky ve svém rozpočtu, značně nezodpovědné. Je mnoho potřebných investic ve městě a přilehlých obcí, od vybudování kanalizací, opravy chodníků a vozovek, vybudování osvětlení, dětských hřišť a různých drobných investic a v neposlední řadě i tak potřebný a dlouho očekávaný obchvat města. Město ve svém zdůvodnění, proč se do těchto akcí neinvestuje, odpovídá, že na to nejsou peníze. Je proto s podivem, že nedostává-li se na tyto, podstatně menší investice, náhle se městu dostává desítek milionů na investici, která není až tak naléhavě a životně  potřebná.

     "Pravdou je, že se Americký park nachází ve stavu "kam se každý bojí vkročit".  Je to však zapříčiněno tím, že vedení města několik let opakovaně odmítalo navýšit městský rozpočet na jeho údržbu či skutečnou rekultivaci. Za současný stav parku je zodpovědné především vedení města. Přitom by postačili několikanásobně nižší investice (v řádu několika milionů) a park se mohl proměnit na útulné a přívětivé místo pro všechny generace již dávno. Bez nutnosti jeho praktické likvidace a nesmyslné investice 60 milionů Kč (po odečtení případné dotace), na kterou město nemá prostředky a bude se muset zadlužit. V době kdy reálně hrozí bankroty i evropským státům či rozpad eurozóny je to možno považovat za trestuhodný hazard s veřejnými (tedy našimi) prostředky", vyslovuje svůj názor pan Z. Krajcar. Paradoxně na besedě s občany 23.11.2011 starosta Janalík přiznává:  "Chodníky se budou dělat, až na to budou peníze" a "kromě těch chodníků je v zoufalém stavu veřejné osvětlení". Aniž si to pan starosta uvědomil, je to jednoznačný protimluv.

     Další důvod, proč občané se záměrem nesouhlasí, je proklamovaná "revitalizace" parku, v rámci které má padnout k zemi cca 80 vzrostlých stromů.: "Jednou se ty stromy stejně budou muset vykácet", bagatelizuje záměr kácení stromů starosta PaedDr. Zdeněk Janalík (ODS),  jakoby tím chtěl přesvědčit občany o výhledu nemožnosti jejich nesmrtelnosti. To občané přijali samozřejmě s velkou nelibostí, neboť se nejedená o stromy lecjaké ,  ale stromy i objemem okolo dvou metrů. Nelze pochybovat o tom, že i jejich existence kdysi skončí, ale v daném případě jsou součástí parku a nevykazují žádné "zdravotní" příznaky, které by nasvědčovali neodkladnosti jejich pokácení. Nová výsadba by však již byla na zcela jiném místě a jejich přírodní efekt v podobě vzrostlých stromů lze čítat na desítky let. Odborníci apelují na to, aby se zvyšovaly plochy zeleně ve městech. Zeleň je totiž účinným filtrem prachu a dalších škodlivin v ovzduší. Čistí nám vzduch levně a efektivně. "Proto se jí budeme zbavovat?", ptají se občané? K tomu jeden z názorů občana:

     "Používat termín revitalizace, je značně populistické, pokud tedy naši zodpovědní zastupitelé nemyslí, že revitalizace = vykácení cca 80 stromů a poté zasazení tújí a pár jasanů kolem budovy -- nemám zde přesné údaje, kolik se má vysázet, ale  výsadba by to byla vskutku směšná a pokud by se o to občané ani nezajímali, žili by v bláhové představě, že jim někdo obnoví park a ještě udělá kluziště -- jak šlechetné! A ve výsledku -- nakonec tam vznikne hala a z parku zůstane jen jakási předzahrádka a o parku už se nebude moci ani mluvit". To je jedna z mnoha připomínek z řad občanů

     Smutné na tom vše je i skutečnost, že za předpokladu, že by k tomu byly relevantní důvody a především dostatek finančních prostředků, měl by MÚ Holešov takový záměr-investici konzultovat s občany, ne-li k tomu přímo vyhlásit referendum. Občané by pak sami mohli rozhodnout, zda takové zařízení chtějí či potřebují, kde jej realizovat a za jakých podmínek. Ve městě se totiž nachází hned několik mnohem vhodnějších míst pro eventuální výstavbu kluziště, s daleko menšími zásahy do přírody, snad i s nižšími investičními náklady a především by to bylo v místech, kde je velká koncentrace potenciálních uživatelů -- dětí a mládeže a v blízkosti škol. Takové podmínky  Americký park zdaleka nesplňuje a výstavba haly by jeho charakteru a poslání by to značně uškodilo.

     Z umanutosti, neupřímného, neřku-li nepravdivého ospravedlňování potřeby výstavby kluziště za cenu jak finanční, tak ekologickou, lze spatřovat či tušit vedlejší cíle či záměry. Dnes se tomu říká korupce. Nechci bezprostředně nikoho  z takového úmyslu vinit, ale představitelé MÚ Holešov svým jednáním  k tomu zavdávají nemalou příčinu. Lze jen doufat, že vedení radnice bude názory a oponenturu občanů respektovat, svůj záměr budou revokovat a alespoň na dobu "lepších časů" svůj záměr na výstavbu kluziště v Americkém parku v Holešově odloží (ještě lépe jinam přeloží). Kdy si představitelé města konečně uvědomí, že oni tam jsou pro občany a ne naopak? Pokud si to uvědomí musí přijít k závěru, že jít "vstříc občanům" proti jejich vůli, je zcela kontraproduktivní a především nedemokratické!

0
Vytisknout
4697

Diskuse

Obsah vydání | 5. 12. 2011