Stát chce rušené tratě zpeněžit, místo aby zajistil jejich další provoz

5. 12. 2011

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva Strany zelených

PRAHA, 2. 12. 2011 -- Strana zelených nesouhlasí s tím, že se Ministerstvo dopravy snaží zlikvidovat málo používané železniční tratě za každou cenu. Strana zelených požaduje, aby při případné privatizaci jednotlivých tratí byl vždy preferován záměr zachovat provozuschopnost dráhy, pro budoucnost je to důležitější než zanedbatelný finanční příjem z prodeje nejvyšší nabídce.

Snaha likvidovat tratě komplexněji vyplývá z návrhu, který Ministerstvo dopravy zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Pro velký odpor obcí a veřejnosti ministerstvo muselo ustoupit od svého záměru zrušit tratě přímo, nyní přišlo s návrhem tratě rozprodat, ovšem za podmínek, které stejně povedou k jejich likvidaci. Nově může být podle návrhu ministerstva zprivatizována každá "nerentabilní" (tedy nezisková) trať, což ovšem znamená ohrožení pro železniční sít jako celek. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má tratě navíc prodávat, obce si ale nemohou dovolit trať koupit, provozovat i udržovat.

"Podle našeho názoru je zásadní, aby Ministerstvo dopravy umožnilo bezplatný převod tratí, které již SŽDC nechce provozovat, na obce či obecně prospěšné společnosti a teprve neprojeví-li tyto subjekty o trať zájem, aby byla nabízena k odprodeji soukromým firmám," upozorňuje člen předsednictva Matěj Stropnický.

Kritériem pro prodej má být podle ministerstva navíc pouze nabízená cena -- a v takovém případě nemůže neziskový projekt provozování dráhy ve veřejném zájmu konkurovat podnikatelskému záměru na zpeněžení pozemků a šrotu.

Návrh sice počítá s tím, že noví majitelé tratí budou dostávat od Státního fondu dopravní infrastruktury dotace na provoz trati, ovšem stanovuje podmínku, že stát či kraj objedná na trati aspoň dva páry spojů denně. To je diskriminující pro obce, jejichž objednané spoje k dosažení na dotaci nepovedou.

Dopravní expert Strany zelených Martin Robeš dodává: "Pokud stát sám již nechce některé tratě provozovat, musí stanovit podmínku, že nový majitel nebo v lepším případě nájemce je vůbec povinen trať provozovat. Pokud si stát nemůže dovolit udržovat lokální tratě, nesmí klást překážky těm, kteří to chtějí a umějí dělat."

0
Vytisknout
3666

Diskuse

Obsah vydání | 5. 12. 2011