Byl Hitler sionista?

3. 5. 2016

čas čtení 2 minuty

Bývalý labouristický primátor Londýna Ken Livingstone byl suspendován z Labouristické strany, když se vyjádřil, že "předtím, než Hitler zešílel, podporoval sionismus".

Je to omyl, píše na serveru The Conversation Rainer Schulze, profesor moderní evropské historie na univerzitě v Essexu. Tvrzení, že Hitler byl sionista, než začal židy vyhlazovat, se objevují pravidelně. Většinou citují kontroverzní haavarskou dohodu ze srpna 1933. Byl to jediný oficiální kontrakt, podepsaný mezi nacistickým Německem a Sionistickou federací Německa.

Podle této dohody měli židovští emigranti odevzdat před odchodem z Německa veškerý majetek a z těchto peněz se financoval prodej německého zboží v Palestině. Výtěžek tohoto prodeje byl pak vyplácen v palestinské měně emigrantům do Palestiny.

Dohoda byla okamžitě kritizována ze všech stran. Sionistická federace byla kritizována, že spolupracuje s nacisty a nacistické úřady byly kritizovány, že pomáhají židům.

Nicméně pro Sionistickou federaci to byl způsob, jak zachránit židy před nepřátelským nacistickým režimem, zatímco pro nacistický stát bylo podepsání mezinárodní dohody dalším důkazem jeho legitimity. Dohoda narušila židovský bojkot německého zboží a pomohla německé ekonomice v době, kdy byla ještě v depresi.

Haavarská dohoda však není důkazem, že nacisté byli někdy sionisty. Byla první příkladem nacistického programu přesunování židů. Dalšími příklady byly masové deportace polských židů a židů bez státní příslušnosti z Německa do Polska v říjnu 1938 a takzvaný madagaskarský plán, pokus deportovat židovské obyvatelstvo na ostrov Madagaskar, který byl tehdy francouzskou kolonií. Ten plán se stal nerealizovatelným, když se Německu r. 1940 nepodařilo porazit Británii.

Nacistické snahy "koncentrovat" židy v určitých oblastech, ať už v Palestině nebo na Madagaskaru, neměly nic společného se sebeurčením, což bylo cílem sionistického hnutí. Bylo to úsilí připravit židy o všechna jejich práva, majetek i důstojnost. Nacisté a sionisté nikdy nesdíleli společný cíl.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
8040

Diskuse

Obsah vydání | 5. 5. 2016