Emise skleníkových plynů ve Španělsku rapidně klesají, jak se energetika odpoutává od uhlí

8. 1. 2020

čas čtení 2 minuty
Energie vyrobená uhelnými elektrárnami ve Španělsku v roce 2019 představovala méně než 5 % veškeré vyrobené elektrické energie, když zemní plyn a obnovitelné zdroje představují ziskovější varianty, informuje Manuel Planelles.


Španělsku trvalo jen jeden rok, než dosáhlo cíle, u nějž se očekávalo, že zabere dekádu. Vláda předpovídala, že v roce 2030 nebude už uhlí využíváno k výrobě elektřiny, ale tento cíl byl takřka dosažen již vloni. Země dramaticky snížila závislost na spalování uhlí a v důsledku emise oxidu uhličitého z výroby elektřiny v roce 2019 klesly o 33,3 %. Vyplývá to z údajů operátora státní rozvodné sítě Red Eléctrica de España (REE).

Po dekády byly uhelné elektrárny jedním z hlavních zdrojů elektřiny. Ale v roce 2019 se Španělsko k tomuto fosilnímu palivu otočilo zády.

Těžba uhlí ve Španělsku skončila k 1. lednu 2019, když Španělsko v souladu s nařízeními EU zastavilo dotace do svých uhelných dolů a také kvůli nízké ziskovosti národních ložisek uhlí. Ale očekávalo se, že španělské uhelné elektrárny u pobřeží, které mohou používat importované uhlí, budou ještě několik let pokračovat v provozu. Majitelé dolů investovali miliony eur do adaptace na nové standardy EU ohledně emisí, které letos vstoupily v platnost.

Avšak podíl elektřiny vyrobené z uhlí v roce 2019 dramaticky poklesl, na nejnižší úroveň od doby, kdy v roce 1990 REE začala situaci sledovat. Vloni uhelné elektrárny přispěly k celkovému objemu elektřiny vyrobené ve Španělsku méně než 5 % - to znamená o 85,6 % méně než v roce 2002, kdy výroba elektřiny z uhlí vrcholila.

Existuje řada důvodů, proč pro výrobce elektřiny již není finančně výnosné udržovat uhelné tepelné elektrárny. Podle expertní skupiny Carbon Tracker majitelé španělských elektráren koncem roku 2019 očekávali ztrátu ve výši 992 milionů eur. Jedním z hlavních důvodů je evropský systém obchodování s emisemi. V roce 2019 činila cena tuny vypuštěného oxidu uhličitého 25 eur, což znamená, že v mnoha evropských zemích není elektřina z uhlí tak zisková jako jiné možnosti typu zemního plynu nebo obnovitelných zdrojů.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE

0
Vytisknout
5352

Diskuse

Obsah vydání | 14. 1. 2020