Proč je korupce jako sníh?

13. 2. 2020

čas čtení 4 minuty
V zemích, kde bývá množství sněhu, mají i množství slov k jeho označení. A totéž platí pro korupci. Kde je spousta korupce, má mnoho jmen, napsal Moisés Naím.


V laponštině, jíž se hovoří v Norsku, Švédsku a Finsku, existuje přes 300 slov pro sníh. V Latinské Americe a zemích jako Itálie, Řecko, Nigérie a Indie existují zase stovky slov pro korupci. Coima, mordida, moches, ñeme-ñeme, guiso, mermelada a cohecho jsou některé z těch, která se používají ve španělsky hovořících zemích. Ale stejně zajímavé jako koncepty, pro něž máme příliš mnoho výrazů, jsou ty, pro něž žádná slova neexistují.

Ve španělštině například neexistuje slovo to, co označuje anglický výraz "whistleblower" - žádné jednoslovné označení pro osobu, která poctivě ohlásí ilegální aktivitu nebo neetické chování.

Jedním z proslulých whistleblowerů byl Jeffrey Wigand. Byl vysoce postaveným představitelem tabákového průmyslu, který v televizi oznámil, že jeho společnost upravovala tabák čpavkem, aby zvýšila návykovost nikotinu. Přirozeně že toto odhalení mělo nezměrný dopad, který kromě jiného přinutil vládu zasáhnout proti tabákovému průmyslu. Nepřekvapí, že když Wigand podal své oznámení, čelil výhrůžkám.

Z tohoto důvodu má nyní mnoho zemí zákony, které chrání ty, kdo poukazují na ilegální nebo nevhodné chování vlády a soukromých společností. Navíc existují ocenění a chvála pro ty, kdo zveřejní hanebné chování. Ve Spojených státech existuje dokonce National Whistleblower Center a nevládní organizace poskytující právní pomoc, ochranu a podporu pro ty, kdo odhalí korupci ve vládě nebo v soukromém sektoru.

Ale ve španělštině slovo "whistleblower" neexistuje. Je výmluvné, že nejbližší ekvivalenty mají všechny negativní konotace a znějí spíše jako práskač, tichošlápek, bídák nebo krysa. Další slovo, které se ve španělštině neobjevuje, ale v angličtině je široce používáno, zní "odpovědnost" (accountability) - převzetí zodpovědnosti za vlastní veřejné činy.

Tomu je ve španělštině nejblíže rendición de cuentas, neboli "skládání účtů" - a odkazuje na informace, které jsou vláda a korporace povinny zveřejňovat. Ale to není totéž. V Latinské Americe a Španělsku instituce odpovídají za své akce v byrokratickém a účetním smyslu, ale málokdy skutečně přijímají politickou nebo morální odpovědnost za to, co udělaly. Navíc existuje nespočet situací, v nichž se vláda necítí vázána povinností skládat účty před občany. Naopak, normou je neprůhlednost, obstrukce, dezinformace.

V principu režimy s lídry, kteří jsou transparentní a zodpovědní, by se měly vyznačovat lepší ovladatelností (governability). To je další slovo, které španělsky mluvícím chybí. Ve skutečnosti bylo přidáno do Slovníku Královské španělské akademie v 90. letech. Podle definice gobernabilidad je "kvalita být ovladatelný" a slovo gobernanza (governance, vládnutí) odkazuje na "umění nebo způsob, jak vládnout".

Špatná vláda a slabá ovladatelnost postihují řadu zemí. Často za tím stojí kontinuismus (continuismo) těch, kdo drží moc. Podle Slovníku Královské španělské akademie kontinuismus je "situace, v níž moc politika, režimu, systému atd. pokračuje bez známky změny nebo obnovy".

Slovo kontinuismus je často používáno v iberoamerické politické debatě jako odsudek způsobu, jímž se lídři snaží udržet u moci změnou pravidel a zákonů a dokonce přepisováním ústavy. Jak se anglicky řekne continuismo? To nejde. Neexistuje odpovídající slovo. To je zajímavé, ne?

Více než kdy jindy potřebují státy odpovědnost, kde ctíme whistleblowery, jejichž stížnosti přispívají ke zlepšení naší ovladatelnosti, zatímco obcházejí kontinuismus.

Problémem je, že Iberoameričané ani nemohou vést tuto diskusi bez toho, aby použili spousty podivných anglicismů. Je čas rozšířit španělštinu o slova, která ctí slušnost a poctivost.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE

0
Vytisknout
6561

Diskuse

Obsah vydání | 18. 2. 2020