POZVÁNKA:

Poslední kapka: společně za zdravou krajinu

26. 7. 2020

čas čtení 4 minuty
 

PRAHA (26. července 2020) – Na Malostranském náměstí v Praze proběhne v neděli 26. července mezi 14:00 – 18:00 demonstrace, která má upozornit na to, že  řešení nabízená vládou ČR pro ozdravení české krajiny a boj se změnou klimatu jsou nedostatečná, neefektivní, nebo dokonce škodlivá. Demonstraci organizuje české klimatické hnutí ve spolupráci s ostatními aktéry občanské společnosti a klimatickou změnou nejvíce postiženými skupinami. Těmi jsou především lidé pracující v zemědělství, zahrádkáři, hasiči, nebo též celé obce a jejich starostové a starostky, či občané čelící nesmyslným projektům prosazovaným vládou ČR v reakci na řešení klimatické krize.

Demonstrace bude zahájena vystoupením zástupců obyvatel, kteří již dnes čelí dopadům měnícího se klimatu, nebo se potýkají s nežádoucími kroky české vlády v jejím neefektivním boji s klimatickou změnou. Následovat bude průvod Prahou směrem k ostrovu Štvanice, kde demonstrace skončí závěrečným programem.

Cílem demonstrace je dosažení následujících požadavků od vlády ČR:

 

1)    Vytvoření plánu na funkční zadržování vody v krajině a změnu zemědělské politiky i dotací směrem k podpoře udržitelného hospodaření

2)    Co nejrychlejší přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, a to za spravedlivé transformace.

3)    Společné hledání co nejefektivnějšího řešení ve spolupráci s experty a s využitím osvědčené praxe.

Background

Česko v podobě největšího sucha za posledních 500 let kombinovaného s povodněmi zažívá drastické dopady klimatické změny, které se navíc budou dále zhoršovat. Vláda však tento problém odmítá efektivně řešit kvůli svému napojení na soukromý byznys (betonářská a agroindustriální lobby), a místo toho nabízí falešná řešení, či dokonce skutečným řešením aktivně brání (špatné nastavení dotací, bagatelizace klimatické změny, bojkot evropské a mezinárodní spolupráce, nesmyslné projekty přehrad).

Na nedostatečné, neefektivní až škodlivé konání vlády doplatí veřejnost v podobě a) osobní, tj. nedostatku pitné i užitkové vody, či nedostatkem vody v krajině a na zemědělské půdě, které se projeví zdražujícími potravinami, umírající přírodou, či nemožností provozovat volnočasové aktivity jako jsou sběr hub, koupání apod., b) systémové, tj. sucho, povodně i další formy extrémního počasí negativně dopadají na živobytí lidí (zemědělci, stavaři, výrobci potravin, lesníci), zdravotnictví (vlny veder, kontaminace vody, šíření nemocí), bezpečnost (požáry, přívalové povodně, ničivé bouře a orkány), či energetiku (chlazení). 

Cílem demonstrace je požadovat zdravou krajinu pro nás i naše děti. Společně chceme vládu přesvědčit o nutnosti ochrany krajiny před suchem, povodněmi a dalším prohlubováním klimatické krize.

Koronavirová pandemie nám připomněla, že se i v těžkých chvílích dokážeme semknout a zdolat nepředstavitelné překážky. Nyní proto musíme včasnými a účinnými kroky pro zadržení vody v krajině společně zmírnit drastické dopady měnícího se klimatu na naší krajinu i lidské životy.

Pojďme se tedy spojit i teď, a ukažme, že nám na budoucnosti záleží!            

Pořádající organizace: Greenpeace Česká republika; NESEHNUTÍ; Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika; Hnutí Brontosaurus; Lovíme Bio; Zelený kruh; Společnost pro trvale udržitelný život; Česká společnost ornitologická; Klimatická žaloba; Zelená pro Ústecko; Klimatická koalice Olomouc; Nadace Pro půdu; Klimatická koalice; Země na talíři • Hra o klima; Žít Laudato si‘; Extinction Rebellion Česká republika; Koalice pro řeky; Doctors for Future, Česká republika; Parents for Future, Česká republika; Živá voda; Fridays For Future, Česká republika; Koalice pro řeky; Limity jsme my; AMPI; Česko proti chudobě; Učitelé za klima; Petice za klima

 

1
Vytisknout
3870

Diskuse

Obsah vydání | 31. 7. 2020