FSC ČR pořádá konferenci "Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC" pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce

24. 10. 2014

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva FSC ČR

Dne 4. listopadu pořádá po pěti letech nezisková organizace FSC ČR v prostorách MŽP mezinárodní konferenci na téma "Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC." Záštitu nad konferencí převzal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Na konferenci vystoupí jak zástupci lesních majetků, tak dřevozpracovatelů a obchodníků, kteří chtějí FSC surovinu, ale potýkají se s jejím nedostatkem v České republice.

Konference je určena všem vlastníkům a správcům lesních majetků a zástupcům papírenského a dřevozpracovatelského průmyslu, kteří požadují odpovědné hospodaření v lesích. Diskutována bude ekonomická výhodnost šetrného lesního hospodaření, budou vysvětleny některé stále se objevující mýty o certifikaci FSC. Účastníci budou seznámeni se způsobem hospodaření v borových lesích bez použití holosečí, tak jak probíhá v lesích města Berlín, za něž vystoupí lesní hospodář Dirk Riestenpatt.

Ředitel FSC ČR, Tomáš Duda doplňuje: "Kromě šetrného lesního hospodaření bude konference také reflektovat témata a otázky spojené s malou rozlohou FSC certifikovaných lesů v ČR a z ní vyplývajícími problémy českého dřevozpracovatelského průmyslu. Budou nastíněny možné změny v pravidlech lesního hospodaření pro Českou republiku, v rámci certifikace FSC." Aktuálně je totiž také revidován Český standard FSC. Dojít může například k upraveně indikátorů týkající se holin, referenčních ploch, zavádění ekostabilizačních dřevin a přípravy půdy.

Na konferenci vystoupí i významní dřevozpracovatelé, kteří se v důsledku nedostatku FSC certifikovaných tuzemských lesů dostávají do složité situace a musí FSC dřevo dovážet ze zahraničí, kde je certifikovaných lesů podstatně více. O aktuálních požadavcích v této oblasti bude hovořit Tomáš Kisiel, ze společnosti Ikea, která v letošním roce vydala svůj katalog kompletně na FSC certifikovaném papíru a zavázala se v mnohem větší míře právě FSC certifikované produkty nabízet, ať už v podobě papírového či dřevěného zboží.

Konference, která je zdarma, tak díky prezentujícím z různých oborů a oblastí lesnicko-dřevařského sektoru poskytne všem účastníkům možnost nahlédnout do nejnovějších a kompletních informací a zkušeností se zaváděním nejdůvěryhodnějšího standardu šetrného lesního hospodaření -- certifikace FSC.

Konference "Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC" se koná 4. listopadu 2014 od 10: 00 do 15:00 hod v prostorách Ministerstva životního prostředí v místnosti č. 900, Vršovická 1442/65, Praha 10. Účast na konferenci je zdarma pro všechny registrované, kteří navíc obdrží podrobné studijní materiály včetně praktických ukázek a příkladů. Registrace je možná e-mailu konference@czechfsc.cz anebo prostřednictvím registračního formuláře přímo na webu FSC ČR ZDE. Na stejném místě najdou zájemci také detailní program konference.

Program:

  • Certifikace FSC z pohledu MŽP -- Vladimír Dolejský (MŽP)
  • Bližší pohled na lesní certifikací FSC -- Tomáš Duda (FSC ČR)
  • Zkušenosti s FSC v Německu -- Dirk Riestenpatt (Lesy města Berlín)
  • Nepřímé náklady lesní certifikace FSC -- Václav Jansa (KRNAP)
  • Mýty a fakta o FSC -- Vasil Hutník (FSC ČR)
  • Aktuální požadavky trhu vzhledem k FSC surovině a certifikaci -- Tomáš Kisiel (IKEA)

0
Vytisknout
2909

Diskuse

Obsah vydání | 24. 10. 2014