Londýnský muslimský myslitel:

Musíme se zbavit představy, že autorem Koránu byl Bůh

17. 12. 2015

Muslimové by měli nově interpretovat svou víru - byla by to nejsprávnější reakce na Isis, argumentuje Hassan Radwan, organizátor londýnské skupiny Agnostičtí muslimové

Liberální a pokrokové interpretace závisejí většinou na nuancovaném čtení Koránu a Sunny a získávání nového významu těchto starých textů. Avšak pokud hrajeme hru extremistů, kteří rádi ty texty interpretují, poskytujeme jim zdání legitimity. Dáváme jim tím také možnost, aby význam těch starých textů zkreslili.

My muslimové musíme udělat odvážný krok a odmítnout už samotnou představu, že Korán a Sunna jsou neomylné. Bude to šokovat ty muslimy, kteří byli vychováni v přesvědčení, že je Korán dokonalé boží slovo, ale někteří muslimové to už dělají. Myslitelé jako Abdul Karim Souroush z Íránbu, Sayyed Ahmad al-Qabbanji z Iráku a Saeed Nasheed z Maroka zpochybňují tradiční názory na Korán.

Saeed Nasheed píše ve své knize Modernita a Korán: "Korán není řečí Boha, stejně tak jako bochník chleba není dílem farmáře. Bůh vytvořil surovinu, pšenici. Ale je to pekař, který pšenici nebo mouku proměňuje v chléb svým vlastním jedinečným způsobem, svým vlastním uměleckým nadáním a tvůrčími schopnostmi. Tak byl za interpretaci boží inspirace odpovědný Prorok. Ten ji proměnil v konkrétní výrazivop a slova, podle svého vlastního, jedinečného osobního názoru."

Proč je toto tak důležitý krok? Protože jakmile přestanete ochraňovat myšlenky na základě představy, že "to řekl Bůh", vytvoříte rovné podmínky, kdy dobré myšlenky mohou soupeřit se špatnými na stejné úrovni. Dovoluje to rozumu, aby rozhodoval o tom, zda má být něco přijato nebo odmítnuto, namísto argumentace: "Protože je to psáno - proto!"

Dokud nebudeme ochotni uznat, že Korán byl možná inspirován Bohem, ale je dílem člověka, budeme pořád nuceni přistupovat na hru fundamentalistů a zbavovat se jediné zbraně, která je může porazit - totiž rozumu. Pouze pokud uznáme, že Korán a Sunna nejsou neomylné, budeme schopni islám osvobodit z vězení dogmatu, do něhož jsme ho umístili.

Islám je něčím daleko větším, než je Korán a Sunna. Jaké každé velké náboženství, islám je nashromážděnou moudrostí, praxí a nejrůznějších verzí víry milionů věřících za mnoho století. V nejzákladnější formě je náboženství člověk, který se vztahuje k neznámému. Je to způsob jak hledat útěchu, sílu a význam v tvrdém a často krutém světě, kde je člověk sám a zranitelný. Náboženství není náhražkou rozumu, ale pomůckou, která nám umožňuje přežít.

Většina muslimů, stejně jako většina příslušníků jiných náboženství ani neví, co se praví v jejich "svatých textech". Vědí málo o složitostech teologie. Pro ně je islám to, co je naučili jejich tatínek a maminka - krásné, milující a univerzální prvky. Poskytovat charitu, pomáhat druhým, hledat útěchu a sílu v modlitbách, podílet se na svátcích a na oslavách. To je islám pro obyčejného člověka. Dnešní ortodoxní fundamentalisté chtějí ochromit a zničit tento islám. Chtějí islám zredukovat na starobylé texty a odstranit z něho pokrok, lidský rozum a lidskost.

Chtějí odstranit z islámu právě to, co činí náboženství pro lidi relevantní - že je to něco, co nám pomáhá jít po kamenité cestě života. Chtějí zlikvidovat jeho schopnost reagovat na měnící se problémy života a vyvíjet se s časem. Chtějí nás vrátit 1400 let do kontextu a na místo, které nemají v 21. století žádnou relevanci, a zredukovat islám na soubor trestů. To není náboženství.

Islám (a náboženství jako takové) musejí být v nejlepším případě o dobrých lidských bytostech. Islám je o prokazování lásky, empatie, porozumění a charity vůči jiným. Islám je o hledání síly a útěchy v modlitbě a v komunitě. Islám je o otevírání se neznámému a hledání pomoci pro přežití ve složitém světě. Toto je islám pro obyčejného člověka, a musíme ho odebrat pedantům fundamentalistům, kteří islám ničí.

Uvědomit si, že je Korán omylný, nezničí islám. Zničí to pedanty fundamentalisty. Nás ostatní to osvobodí a osvobodí to i náš rozum, takže budeme moci přijmut to, co je na náboženství užitečného a nápomocného a ignorovat to, co není. Islám nevznikl proto, aby nahradil mozek, jímž nás Bůh obdařil, a proměnil nás v roboty bez srdce. Z naší nedokonalé lidské perspektivy je pravda vždycky relativní - je relativní vůči našim znalostem a našemu porozumění a kontextu, a ty se neustále mění.

Proto se náboženství musí vyvíjet a měnit s tím porozuměním. Náboženství, které se nemění, není náboženstvím. Je to jen nevědomost, která z nás dělá rukojmí minulosti a odebírá lidem rozum a lidskost.

Kompletní článek v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4741

Diskuse

Obsah vydání | 18. 12. 2015