Proč česká vláda stále ignoruje potřebu zaměřit se ve vzdělávání na podstatné oblasti?

Děti je nutné vést ke kritickému myšlení, čím dříve, tím lépe

5. 1. 2017

čas čtení 1 minuta


Americká středoškolská učitelka Lynn Kelleyová v komentáři pro Huffington Post popisuje kurz založený na teorii poznání (epistemologii), kterým provází studenty posledních dvou ročníků střední školy. V rámci kurzu, který je součástí tzv. International Baccalaureate diploma program (mezinárodně uznávané závěrečné středoškolské zkoušky), musejí studenti jednak projít teoretickou průpravou obsahující koncepty a metody z matematiky, přírodních věd, historie, filozofie či etiky, a následně musejí prokázat, že jsou schopni je aplikovat na reálné jevy a události, jako je třeba vnímání násilí vůči afro-americké populaci nebo Trumpovo chování na Twitteru. Kelleyová dochází na základě zkušeností se vzděláváním vlastního syna na základní škole k závěru, že s průpravou ke kritickému uvažování je třeba - tváří v tvář vzrůstající hrozbě manipulací a bezbrannosti velké části populace vůči nim - začínat v rámci vzdělávání co nejdříve. Je trestuhodné, že česká vláda tento problém dlouhodobě ignoruje, ačkoliv by stačilo inspirovat se právě v takových kurikulích, jako je International Baccalaureate.

0
Vytisknout
9481

Diskuse

Obsah vydání | 2. 4. 2020