Ruská propaganda v českém kyberprostoru ve 4. čtvrtletí 2018

15. 2. 2019

čas čtení 6 minut


Čeští elfové - tisková zpráva 15.2.201
9
 
Rozsáhlá analýza Českých elfů odhalila 22 center, které produkují 60% proruské propagandy v českém kyberprostoru. Dále šetření řetězových mailů ukázalo čtyři časové vlny v daném čtvrtletí a jejich návaznost na domácí či zahraničně-politické události.


;

Komunita Českých elfů provedla rozsáhlou analýzu aktivit on-line médií a řetězových mailů v České republice za poslední čtvrtletí roku 2018. Za použití pokročilého software, který umožňuje automatizovanou jazykovou i významovou analýzu textu, bylo prozkoumáno řádově tisíce zdrojů českojazyčného informačního obsahu, jako jsou např. zpravodajské portály, zájmové weby, blogy, komentáře, apod., a to v celé tématické šíři, od politiky a obrany po zábavu, kulturu a sport.

 

Cílem analýzy bylo mapovat zdroje a časovou stopu šíření těchto čtyř nejtypičtějších narativů proruské propagandy:

1) Proti NATO: tendenční obsah zaměřený proti Severoatlantické alianci, vykreslování NATO jako světového agresora, který chce zničit Ruskou federaci.

2) Proti EU: obsah podporující protievropské nálady, líčící ztrátu suverenity ČR v rámci EU, vnucování migrantů, diktát Německa, nesmyslná bruselská byrokracie, EU jako úpadková organizace podporující homosexualismus a zvrácenosti, apod.

3) Proti USA: líčení našeho spojence a garanta evropské bezpečnosti jako imperialistickou mocnost, nepřátelskou nejen Rusku, ale i skutečným zájmům ČR.

4) Proruský: podporuje vidění světa optikou současného ruského vedení - Rusko jako oběť, které nezbývá než se bránit, Rusko jako poslední bašta ochrany křesťanských a konzervativních hodnot a protipól dekadence Západu, glorifikace Vladimira Putina jako osvíceného a silného vůdce, apod.

Výsledkem pokročilé jazykové a obsahové analýzy několika tisíc informačních zdrojů českého internetu je skupina 22 webů, které se podílí na šíření těchto čtyřech narativů plnými 60%. Jsou to tyto portály:

01. novarepublika.cz
02. almanach.cz
03. parlamentnilisty.cz
04. czechfreepress.cz
05. svobodnenoviny.eu
06. ceskoaktualne.cz
07. vlasteneckenoviny.cz
08. sputniknews.com
09. aeronet.cz
10. outsidermedia.cz
11. zvedavec.org
12. ac24.cz
13. bezpolitickekorektnosti.cz
14. nwoo.org
15. e-republika.cz
17. ragauian.cz
18. lajkit.cz
19. casopis-sifra.cz
20. megazine.cz
21. prvnizpravy.cz
22. protiproud.cz

Čeští elfové dále provedli obsahovou a časovou analýzu přibližně osmi set textů tzv. řetězových mailů, které se šíří v českém kyberprostoru přeposíláním, s dosahem ve špičkách až na stovky tisíc adres. Takovéto rozšíření řetězových mailů je do jisté míry českým specifikem. Texty byly hodnoceny jednak na obsah proruských narativů a jednak jejich načasování.

V posledním čtvrtletí roku 2018 byly zaznamenány 4 výraznější špičky v intenzitě rozesílání těchto
mailů:

1. 1.- 5. října
2. přelom října a listopadu
3. 12.- 16. listopadu
4. 26. listopadu - 4. prosince

ad 1) období 1.- 5. října v předstihu koreluje s termínem komunálních a senátních voleb v ČR, které se konaly 5. a 6. října. V tomto časovém úseku zaznamenáváme nejsilnější koncentraci extremistických témat a názorů za celé čtvrtletí. V řetězových mailech dominovala témata typu nebezpečí islámu, migrace a migrantů, byly zpochybňovány spojenecké závazky ČR vůči NATO, výhodnost členství v EU, apod.


ad 2) v období přelomu října a listopadu se kromě stálých témat, jako je nebezpečí islámu a migrace, ve zvýšené míře objevuje téma Ukrajiny (konspirace o tajné vojenské pomoci USA), spolu s oslavou Vladimira Putina a útoky proti EU

ad 3) v této špičce 12.- 16. listopadu kromě stálého tématu migrace převládala v řetězových mailech vnitropolitická témata ČR - podpora předsedy vlády Andreje Babiše, útoky na vybrané opoziční politiky - Miroslav Kalousek, Miroslava Němcová, Jiří Pospíšil, Karel Schwarzenberg

ad 4) poslední intenzivní období 26. listopadu až 4. prosince následovalo ihned po události 25.11. v Azovském moři, kdy ozbrojené složky Ruská federace zajaly tři ukrajinská plavidla v Kerčské úžině. V řetězových mailech se objevují konspirace o údajných vojenských transportech na Ukrajinu. Dále se v řetězových mailech intenzivně zrcadlila domácí aféra Andreje Babiše a údajného únosu jeho syna, a sice v intenzivním šíření konspirační teorie, že celé aféra jen kryje snahu USA ovládnout tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. K tomuto tématu též patří útoky na účastníky protibabišovských demonstrací.

Z uvedených kvantitativních, tematických i časových analýz vyplývá jednak zřejmá kampaňovitá návaznost tohoto typu informační manipulace na mezinárodní nebo domácí politické události (volby, politické aféry, mezinárodní incidenty), a jednak její tematické zaměření, které je svým vyzněním proruské, protizápadní, sledující ruskou vládní linii a optiku pohledu.Čeští elfové na základě svých zjištění, na základě zjištění zahraničních partnerských komunit elfů v jiných zemích NATO, na základě zjištění spojeneckých bezpečnostních služeb, občanských iniciativ a akademických institucí, jsou přesvědčeni, že existence těchto nepřátelských narativů v českém informačním prostoru není dána spontánními názory českých občanů, ale je vytvářena uměle, s cílem manipulovat veřejným míněním občanů tak, aby země změnila svou dosavadní zahraničně-politickou orientaci. Tyto manipulace považujeme za významné bezpečností riziko.

Čeští elfové jsou nezávislou občanskou iniciativou, vzniklou v roce 2018 po vzoru podobných hnutí v zahraničí, zejména v pobaltských zemích. Vnímají nebezpečí nového fenoménu hybridních hrozeb v našem kyberprostoru. Snaží se jej analyzovat a aktivně proti němu vystupovat osvětou a jinými legálními občanskými prostředky. Do kontaktu s veřejností vstupují prostřednictvím svých mluvčích.


Čeští elfové, Vít Kučík, mluvčí
 

2
Vytisknout
18896

Diskuse

Obsah vydání | 19. 2. 2019