Změna klimatu změní mořské vlny podél poloviny světového pobřeží

28. 8. 2019

Nový výzkum ukázal, že oteplující se planeta změní také průběh vlnění mořské hladiny podél více jak poloviny mořského pobřeží. Tento výzkum má významné implikace pro záplavy a erozi v pobřežních oblastech.

Nový výzkum ukázal, že oteplující se planeta zaznamená změnu vlnění mořské hladiny podél více jak 50 % světového pobřeží. Výzkum publikovaný v časopise Nature Climate Change má významné implikace pro záplavy a erozi v pobřežních oblastech.

V rámci Coordinated Ocean Wave Climate Project se spojilo deset výzkumných organizací, včetně Národního oceánografického centra (NOC), aby prozkoumaly řadu různých modelů v řadě různých klimatických scénářů a určily, jak se vlnobití v budoucnosti může změnit.

Při zkoumání rozdílů mezi různými modely organizace zjistily, že při zachování klimatického cíle udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia v souladu s Pařížskou dohodou zůstane zřejmě vlnobití v rámci přirozené klimatické variability.

Nicméně pokud se udrží stávající trendy, modely se shodují, že planeta zřejmě zaznamená významné změny ve vlnobití podíl 50 % pobřeží, ačkoliv podmínky se podle lokality mohou lišit.

Například pokud se klima oteplí o více jak 2 stupně nad předprůmyslovou úroveň, jižní Austrálie patrně zaznamená delší vlny směřující více z jihu, což může ohrozit stabilitu pobřeží. Pro britské pobřeží to znamená, že výška vlny v nejextrémnějším klimatickém scénáři na konci století poklesne asi o 10 %.

V některých oblastech zůstane výška vlny nezměněna, ale délka nebo frekvence se změní. To může mít za následek změny v síle vyvíjené na pobřeží a infrastrukturu na něm umístěnou. V určitých případech to může vést k zesíleným záplavám způsobeným vlnami.

Podobně změna směru vln vyvolaná změnou klimatu může změnit množství písku pohybujícího se podél pobřeží. Infrastruktura vybudovaná na pobřeží nebo u něj je citlivá na tyto různé charakteristiky.

Robustní změny v průměrné výšce vlny jsou již v některých oblastech pozorovány, přičemž dochází ke zvyšování vln na jihu v tropickém východním Pacifiku, zatímco Severní Atlantik a část severního Pacifiku zaznamenává poklesy. Tyto předpovídané změny jsou konzistentní s relativně uniformním poklesem předpovídaných rychlostí větru na netropické části severní polokoule, částečně vyvolaným polární amplifikací změny klimatu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3849

Diskuse

Obsah vydání | 2. 9. 2019