V Evropě umírá předčasně na znečištění vzduchu 1000 lidí denně

11. 9. 2018

čas čtení 1 minuta

 

Monitorovací stanice v Ostravě neinformovala EU o místním znečištění ovzduší, přestože překročila v roce 2015 denní limit partikulátů ve vzduchu 98 krát.


Znečištění vzduchu je nyní největším ekologickým nebezpečím ohrožujícím zdraví veřejnosti v Evropě, avšak vlády proti němu řádně nejednají, zjistila Rada auditorů Evropské unie.

Toxické ovzduší usmrcuje podle odhadů každoročně 400 000 Evropanů. Zpráva Evropské unie požaduje, aby byly evropské zákony o čistotě ovzduší přizpůsobeny normám Světové zdravotnické organizace, které jsou nejméně dvakrát tak přísné pro emise partikulátů (PM 2,5 a PM 10)"a šestkrát přísnějí pro kysličník siřičitý (SO2).

Janusz Wojciechowski, hlavní autor auditu, konstatoval, že rozsah "mlčenlivého umírání" na jedovatý vzduch v Evropě je "nepřijatelný".

"Máme v Evropě v důsledku znečištění ovzduší krizi veřejného zdraví. Více než 1000 předčasných úmrtí denně v EU a více než 1 procento denních úmrtí v EU. To je desetkrát vyšší než počet lidí, který v EU zahyne při autonehodách."

Wojciechowski poukázal na to, že Evropská unie v současnosti vydává 3,4 miliardy euro z fondů soudržnost na vysoce toxickou biomasu - téměř dvakrát tolik, než je částka 1,8 miliard euro na boj proti znečištění vzduchu.

Auditoři také poukazují na vysoce rozdílné monitorovací standardy v jednotlivých členských zemích EU. Monitorovací stanice v Ostravě v ČR neposkytovala ověřená data, přestože v roce 2015 překračovala denní limit partikulátů v ovzduší 98 krát.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
5591

Diskuse

Obsah vydání | 17. 9. 2018