Tisková zpráva Nesehnutí

Bude mít Brno udržitelnou mobilitu?

19. 9. 2019

čas čtení 3 minuty
Rada města Brna dnes na svém jednání stáhla schvalování dopravních opatření na rok 2020. Podle odborné i široké veřejnosti není radnice dostatečně progresivní. Více než dvě stovky lidí během posledního týdne apelovalo na Radu ve prospěch doplnění opatření, která reflektují cíle snižování emisí, zlepšování kvality životního prostředí a bezpečnosti pohybu po městě.

Brněnská radnice minulý týden veřejně projednávala Akční plán udržitelné městské mobility pro rok 2020. Realizace projektů v něm obsažených by měly vést k naplnění cílů nadřazeného dokumentu - Plánu udržitelné městské mobility (PUMM). NESEHNUTÍ zapojilo do přípravy Plánu udržitelné městské mobility desítku expertů*ek a stovky lidí z řad široké veřejnosti. „Byli jsme velmi překvapeni informací, že radnice bez větší propagace a diskuse projednává a následně schvaluje balík projektů, které podle nás nesměřují k naplnění cílů udržitelného pohybu lidí po městě,“ popisuje aktuální situaci spolupracovnice NESEHNUTÍ Hana Chalupská a pokračuje: „Prostřednictvím sociálních sítí a cílené rozesílky jsme přes víkend zmobilizovali více než 200 lidí, kteří poslali apel všem členům*kám Rady, aby daný dokument v předložené podobě neschvalovali.

Na nátlak veřejnosti dnes Rada města Brna stáhla z programu jednání schvalování Akčního plánu, který pouze jmenuje již připravené velké infrastrukturní projekty zaměřené zejména na navyšování kapacit pro silniční dopravu. NESEHNUTÍ spolu s odbornou i širokou veřejností doufá v relevantní dopracování tohoto dokumentu tak, aby opravdu směřoval k vytyčeným cílům a udržel si charakter plánu udržitelné mobility. K tomu je třeba do Akčního plánu na příští rok doplnit projekty podporující čistou a udržitelnou mobilitu, které brněnské dopravě přinesou nezbytné změny založené na koordinovaném řízení, dobrých datech a participaci veřejnosti.

Návrh Akčního plánu zcela opomíjí měkká opatření, včetně sledování nastavených indikátorů. Chybí v něm dokonce i naprostá většina již navržených opatření, která zpravidla nevyžadují investiční náklady. Mezi ně patří například průzkumy a řešení problematických míst v pěší a cyklistické prostupnosti, bezpečnost docházky do škol, zklidňování dopravy v obytných zónách nebo podpora sdílení vozidel. Rovněž chybí monitoring vyhodnocování dopadů uskutečněných opatření.“ komentuje  Daniel Szabó.

Žijeme v době, kdy se progresivní města snaží najít způsoby, jak snížit svůj příspěvek ke změnám klimatu. Je na čase, aby se k nim připojilo i Brno. Jsme rádi za dnešní rozhodnutí Rady. Na pozvání pana náměstka pro dopravu půjdeme v pondělí na jednání s návrhy na doplnění investic podporujících bezpečný pohyb po městě a tvorbu zdravého prostředí pro obyvatele města. Naše vyjednávání bude autentickou akcí veřejnosti v rámci právě probíhajícího Týdne pro klima,“ shrnuje za NESEHNUTÍ Hana Chalupská.

0
Vytisknout
4519

Diskuse

Obsah vydání | 24. 9. 2019