Nová ruská strategie pro jadernou válku

24. 6. 2020

čas čtení 6 minut
Rusko publikovalo oficiální dekret (ukaz) nazvaný "Základní principy státní politiky Ruské federace v jaderném odstrašování" (Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания) ZDE (v ruštině), upozorňuje Paul Dibb.


Vstoupil v platnost 2. června, kdy byl podepsán prezidentem Vladimirem Putinem. Je to poprvé v takřka třicetileté historii Ruské federace, kdy došlo ke zveřejnění vysvětlení ruské politiky jaderné války.

Relativně krátký šestistránkový dokument vysílá sérii přímočarých sdělení, která mají udělat dojem na potenciální nepřátele. Ačkoliv považuje jaderné zbraně "exkluzívně za prostředky odstrašení" a charakterizuje jejich použití jako "extrémní a vynucené opatření", tato oficiální deklarace do určité míry detailně stanoví podmínky, které by mohly vyvolat jaderný konflikt.

Jasným sdělením je "nevyhnutelnost odvety" v případě jaderného útoku na Rusko a to, že Rusko má v úmyslu udržovat síly schopné způsobit potenciálnímu protivníkovi "zaručené nepřijatelné škody". Co přesně mohou takové nepřijatelné škody zahrnovat není rozvedeno, ale během studené války to implikovalo, že nepřítel přestane existovat jako fungující moderní společnost.

Hlavní vojenská rizika, která se mohou vyvinout v přímé vojenské hrozby Rusku, jsou identifikována jako:

- Shromažďování konvenčních sil potenciálního protivníka, který disponuje jadernými zbraněmi, na územích států sousedících s Ruskem a jeho spojenci, stejně jako v přilehlých vodách.

- Rozmisťování sytémů protiraketové obrany, balsitických raket a střel s plochou dráhou letu středního a krátkého doletu, nejaderných vysoce přesných a hypersonických zbraní, útočných bezpilotních prostředků a zbraní využívajících řízené energie státy, které považují Rusko za potenciálního protivníka.

- Vývoj a rozmisťování prostředků protiraketové obrany a útočných systémů v kosmu.

- Vlastnictví jaderných zbraní nebo jiných typů zbraní hromadného ničení, které lze použít proti Rusku a jeho spojencům, stejně jako prostředků dopravy těchto zbraní na cíl.

- Nekontrolované šíření jaderných zbraní, prostředků jejich dopravy a technologie a vybavení pro jejich výrobu.

-Rozmístění jaderných zbraní a prostředků jejich dopravy na území nejaderných států.

Nejdůležitější je, že tento dokument poprvé veřejně stanoví situace, v nichž by Rusko zvažovalo použití jaderných zbraní, a to následovně:

- Spolehlivé údaje o odpálení balistických raket útočících na území Ruska a jeho spojenců.

- Použití jaderných zbraní nebo jiných typů zbraní hromadného ničení protivníkem proti Rusku nebo jeho spojencům.

- Útok protivníka na kriticky důležitá vládní nebo vojenská zařízení Rusky, jejichž vyřazení by podkopalo reakci jaderných sil (tzn. tzv. decapitation strike proti vojenskému vedení).

- Agrese proti Rusku s použitím konvenčních zbraní, když by byla ohrožena sama existence státu.

Dekret také uvádí, že rozhodnutí o použití jaderných zbraní je přijato prezidentem Ruska, který může, pokud je to nezbytné, informovat vedení jiných států a mezinárodní organizace o připravenosti Ruska použít jaderné zbraně, nebo o přijetí rozhodnutí použít jaderné zbraně, stejně jako o faktu, že jaderné zbraně byly použity.

Ruské prohlášení přináší vítaná vyjasnění. Ale některá z nich jsou značně znepokojivá: Zejména ustanovení, které potvrzuje, že ruskou deklaratorní jadernou doktrínou je odpálení na základě varování. To bylo vždy považováno za velmi riskantní pojetí, protože zásadně závisí na systémech včasného varování které nesmějí selhat, což nemusí být spolehlivý základ pro zahájení jaderné války.

Indikátory jaderného útoku pravděpodobně v budoucnosti zřejmě budou čelit ještě kratším časům varování kvůli nasazení hypersonických manévrujících klouzavých hlavic, stejně jako zařízení jako zbraně pracující na principu směrovaného vyzařování energie. Strategické varování je již komplikováno rozmístěním amerických balistických raket systému PGS (Prompt Global Strike) s konvenčními hlavicemi, což úkol rozlišit konvenční a jaderné mezikontinentální balistické rakety v době krize prakticky znemožňuje.

Další důvod ke znepokojení se týká ruské deklaratorní politiky, že bude zvažovat použití jaderných zbraní proti konvenčnímu útoku, "když bude ohrožena samotná existence státu". To je takzvaný prvek eskalace kvůli deeskalaci v ruské jaderné strategii zahrnující hrozbu použitím taktických jaderných zbraní proti zdrcujícímu konvenčnímu útoku NATO. To je samozřejmě zrcadlový obraz vlastní studenoválečné jaderné politiky NATO při odstrašování zdrcujícího ruského konvenčního útoku na Evropu. Zajímavou otázkou zde je, co představuje ruské území, s ohledem na Putinův postoj k tomu, co nazývá "blízkým zahraničím" - území bývalých sovětských republik, jako jsou baltské státy, kde žije velký počet ruských občanů.

Zřejmě není náhodou, že zveřejnění tohoto bezprecedentního dokumentu přichází v čase úplného rozložení jednání mezi USA a Ruskem ohledně kontroly a verifikace jaderného zbrojení. Obě strany spolu přestaly mluvit o tomto klíčovém tématu globální jaderné bezpečnosti. Pro srovnání, během studené války byly podepisovány klíčové smlouvy o kontrole jaderného zbrojení a vyústily ve shodu na verifikačních a inspekčních opatřeních, která byla dosti dotěrná.

Nyní takové důležité smlouvy jako ABM, INF a Dohoda o volném nebi byly všechny ze strany USA zrušeny v letech 2011, 2019 a 2020. Kromě toho nová dohoda START mezi USA a Ruskem, která omezuje každou ze stran na 1 500 rozmístěných jaderných hlavic (ačkoliv obě mají celkem více jak 6 000 hlavic, rozmístěných i nerozmístěných) (USA jich mají podle FAS ve skutečnosti 5 800 a Rusko 6 372 - pozn. KD), má být příští rok prodloužena.

Washington trvá na tom, že Čína musí být zahrnuta do jakékoliv jaderné dohody tohoto typu, ale Čína to absolutně odmítá. Je pravděpodobné, že nová smlouva START bude také zrušena, zejména pokud dojde ke znovuzvolení Donalda Trumpa. To by otevřelo cestu úplným závodům v jaderném zbrojení.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5573

Diskuse

Obsah vydání | 30. 6. 2020