Zalesňování je pouze součástí řešení klimatické krize

26. 6. 2020

čas čtení 4 minuty
Rozsáhlé sázení nových lesů v oblastech dříve beze stromů, praktika známá jako zalesňování, je vítáno coby efektivní způsob odstraňování nadbytečného oxidu uhličitého z atmosféry - takzvané přirozené klimatické řešení.


Ale nová studie vedená biologem Colorado State University zjistila, že potenciál zachycování uhlíku prostřednictvím zalesňování může být přeceňován. Studie publikovaná 22. června v časopise Nature Sustainability dospívá k závěru, že v různých ekosystémech a klimatech velmi variuje podíl organického uhlíku v půdě - a že tyto variace závisejí na faktorech jako druhy stromů, historie využití půdy a typ půdy.

Tyto výsledky založené na více jak 11 000 půdních vzorcích sebraných v kontrolních a zalesněných územích v severní Číně, indikují, že přirozená klimatická řešení sama o sobě nepostačují k dosažení globálních cílů zmírňování klimatické změny.

"Doufáme, že lidé dokážou pochopit, že praktiky zalesňování nejsou jedinou věcí," říká An-pching Čchen, výzkumník katedry biologie CSU a hlavní autor studie. "Zalesňování zahrnuje mnoho technických detailů a vyvažování různých součástí a nemůže vyřešit všechny naše klimatické problémy." Čchen pomohl rozjet ambiciózní studii coby student Princeton University před deseti lety.

Výzkum byl inspirován workshopem na Princetonu v roce 2010, který vedl k publikaci o globálním úložišti uhlíku ve světových lesích v časopise Science, jejímž autorem byl Yude Pan.

S ohledem na absenci lepších datových zdrojů vědci použili fixní poměr mezi stromovou biomasou a uhlíkem v půdě, aby odhadli celkové zásoby organického uhlíku v půdě. Čchen a jeho spolupracovník z Pekingské univerzity Š'-lung Pchiao měli však podezření, že tento údaj je nepřesný. Tato metoda je podle Čchena ještě problematičtější, pokud je použita k počítání celkového potenciálu sekvestrace v lesích, protože změna využití půdy je často spojena s jejím narušením.

Autoři studie se během workshopu rozhodli najít nový způsob, jak odhadnout změny obsahu uhlíku v půdě - a navrhli studii k prozkoumání svých hypotéz.

V letech 2012-2013 výzkumníci z USA a Číny pod vedení Čchena a Pchiaa sbírali komparativní vzorky půdy z různých hloubek 619 párů zalesněných a kontrolních ploch v severní Číně. Čínská vláda v rámci strategie zmírňování klimatických změn vede rozsáhlou zalesňovací kampaň, ale snaží se také tímto způsobem omezit prach z pouště Gobi.

Výzkumníci zjistili, že v půdách chudých na uhlík zalesnění zvyšuje hustotu organického uhlíku. Ale u půd, které již jsou na uhlík bohaté, naměřili, že zalesnění tuto hustotu snižuje. Jejich závěry zní, že fixní poměr biomasy ku půdnímu uhlíku předpokládaný v minulých studiích možná přeceňuje celkové množství uhlíku v lesní půdě, a zejména potenciál zalesňovacích praktik.

Výsledky sebou nesou implikace pro lesníky a politiky. Například plocha, která již je nad určitou hranicí obsahu organického uhlíku v půdě, by nejlépe měla být ponechána jak je pro přirozenou regeneraci lesů, místo aby byla uměle osázena stromy.

"Naše výsledky silně naznačují, že odhadované potenciály ukládání uhlíku, které nezapočítávají existující zásobu uhlíku v půdě nebo potenciálně negativní efekty zalesňování, mohou být příliš optimistické," napsali autoři. "Tato zjištění také indikují, že předpoklad fixního poměru mezi uhlíkem v půdě a biomase, který byl široce využíván v předchozích studiích k odhadu zásoby uhlíku v půdě, je nespolehlivý."

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3982

Diskuse

Obsah vydání | 30. 6. 2020