SPAS: "Levice by měla být aktivnější"

25. 7. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Stanovisko Spojenectví práce a solidarity k aktuálním událostem

Spojenectví práce a solidarity považuje za důležité vyjádřit se k aktuálním politickým událostem, které mají zásadní význam pro budoucí vývoj České republiky.

SPaS vítá odchod vlády Petra Nečase. Vládu Petra Nečase, potažmo Miroslava Kalouska SPaS považuje za nejhorší vládu v celé polistopadové historii, která vrhla Českou republiku na dno: ať již v politické kultuře, morálce, v oblasti ekonomické a sociální.

   

SPaS vyjadřuje znepokojení nad stanoviskem Nejvyššího soudu, které je samo o sobě vnitřně rozporné a může vzbuzovat dojem dvojí kategorie občanů. SPaS vyžaduje jasné definování imunity, její hranice a zacházení s těmi politickými představiteli, u kterých orgány činné v trestném řízení požadují vydání. Netransparentnost a nejasnost současných postupů a vyjádření je znepokojivá a může delegitimizovat celý demokratický systém. SPaS trvá na řádném vyšetření všech obvinění a odmítá tlak na státní zástupce, především I. Ištvána, který má ryze politicky účelový charakter.     

SPaS trvá na předčasných volbách jako na nejčistším řešení situace vzniklé  skandály a dlouhodobě katastrofálním působením vlády Petra Nečase. SPaS je připraven podpořit a aktivně se podílet na akcích, které vedou k tomuto cíli.   

SPaS považuje fakt, že Poslanecká sněmovna odmítla nejrychlejší cestu k předčasným volbám: své rozpuštění, za potvrzení toho, že poslancům jde o uchování jejich osobních privilegií, než o zachování parlamentního charakteru státu. Naprosto odmítáme politické postoje TOP09, které se snaží na současné situaci parazitovat a vyhlašovat se za obránce parlamentní demokracie. Připomínáme, že předseda TOP09, Karel Schwarzenberg, před nedávnem v rakouským médiích jasně prohlásil, že vůle lidu, reprezentovaná parlamentem, musí být podle jeho názoru kompenzována silným panovníkem, jehož kompetence z lidu nevycházejí!  

  SPaS se domnívá, že politické síly širší levice by měly aktivně vstoupit do politického dění, najít svůj minimální politický program a definovat své požadavky vzhledem k možnosti, že by se k moci mohla dostat vláda jen minimálně obměněné pravicové koalice. Považujeme za naprostou prioritu této možnosti zabránit všemi politickými prostředky.    

  Mluvčí SPaS: 

Jan Kavan, Milan Neubert, Ilona Švihlíková  

0
Vytisknout
5945

Diskuse

Obsah vydání | 26. 7. 2013