Co vzkazuje papež František? Peníze pomáhají, chamtivost zabíjí

14. 11. 2013

čas čtení 3 minuty
Papež František, Vatikán, 20. a 21.10.2013, při mši svaté v kapli Domu sv. Marty

Musíme chránit sami sebe před pokušením zbožňovat peníze , protože to může oslabit naši víru a zvyknout nás klamu nesmyslných a škodlivých tužeb , které vedou lidi k smrti a k zatracení . ... Ježíš nám řekl jasně a definitivně , že nemůžeme sloužit dvěma pánům - nelze sloužit Bohu i penězům. To prostě nefunguje. ...Chamtivost, přilnutí k penězům, ničí lidi, rodiny a vztahy k druhým. Není to výzva k chudobě pro chudobu, ale k používání majetku, aby se dostalo pomoci těm, kteří ji potřebují. Toto je každodenní problém." Papež vysvětlil, že chamtivost a konstantní ambice mít více a více peněz "vede k modlářství" a končí ve zničení "našich vztahů s ostatními." To způsobí, že člověk se stane duchovně nemocný - chamtivost ho vede do začarovaného kruhu, ve kterém jsou jeho myšlenky spotřebovány penězi. Papež řekl: "Ježíš Kristus, když byl chudý, přinutil bohaté obohatit nás "Existují dvě cesty, kudy člověk může jít: Boží cesta pokory, pokorné služby "nebo" cesta žádostivosti, která končí v modlářství ".

Kolik jen rodin zničených problémy kolem peněz jsme viděli: bratr proti bratru, otec proti synu... A to je první důsledek přilnutí k penězům: destrukce! Když člověk přilne k penězům, ničí sebe sama, ničí rodinu! Peníze působí destrukci. Mají sloužit, přinášet užitek, přispívat k rozvoji člověka, ale když na nich ulpíš svým srdcem, zničí tě.

Tím, co škodí, je chamtivost ve vztahu k penězům. Mít více a více a více.. Vede to k modloslužebnictví a ničí vztahy vůči k druhým! Nikoli peníze, ale postoj zvaný chamtivost. Ta způsobuje onemocnění, protože nutí přemýšlet o všem jenom v kategorii peněz. Působí destrukci a chorobu. A nakonec, což je nejzávažnější, chamtivost je nástrojem modloslužebnictví, protože vede na cestu opačnou než ta, na kterou nás vede Bůh. Svatý Pavel říká, že Ježíš Kristus, který byl bohatý, se stal chudým, aby obohatil nás. Toto je cesta Boží: pokora, snížit za účelem služby. Chamtivost tě však povede opačnou cestou: ty, ubohý člověk, činíš se skrze svou marnivost Bohem. To je modloslužebnictví !

Proto mluví Ježíš "tak tvrdě a mocně proti tomuto přilnutí k penězům. Říká nám, že nelze sloužit dvěma pánům: buď Bohu anebo penězům. Říká nám, abychom si nedělali starosti, protože Pán ví, co potřebujeme, a vybízí nás k důvěryplnému odevzdání se Otci, který dává růst polním liliím a potravu ptactvu." Boháč z podobenství myslí stále jenom na peníze, ale Bůh mu říká: "Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši!" (Lk 12,20). Tato cesta, vedoucí opačným směrem než ta Boží, je bláznovstvím, které tě odvádí od života a ničí veškeré lidské bratrství.

Pán nás učí této cestě. Není to cesta chudoby pro chudobu. Nikoli! Je to cesta chudoby jakožto nástroje, aby Bůh byl Bohem, aby On byl jediným Pánem! Nikoli zlatý idol! A všechen majetek, který máme, dává Pán, aby z něj měl užitek svět, aby prospíval lidstvu, aby pomáhal druhým. Kéž dnes v našem srdci zůstane Pánovo Slovo: "Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má."

ŠOK, zdroj ZDE ZDE

0
Vytisknout
7908

Diskuse

Obsah vydání | 15. 11. 2013