Další film, který ČT odmítla schválit

6. 5. 2019 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Aktualizace a oprava: Tento článek měl původně titul "Další film, který ČT odmítla odvysílat".  Titulek byl zřejmě nedorozuměním. Dostává se nám nyní přesnějších informací, že ČT film zatím odmítla schválit. Tvůrci získali distribuci od firmy Bonton a mají zřejmě s ČT dohodu o holdbacku, že by film byl případně odvysílán Českou televizí až poté, co projde distribucí v kinech.

Vít Janeček a Zuzana Piussi natočili hodinový dokumentární film Univerzity a svoboda, který informuje o otřesném systému soukromého školství, který vznikl v Československu/České republice po roce 1989. Nyní zcela neregulovaný systém podvodných tzv. "soukromých vysokých škol" tahá nic netušícím lidem pro nic za nic peníze z kapsy. Protože se v ČR rakousko-uhersky stále rajtuje na titulech, velká část obyvatelstva ČR si za peníze korupčně na těchto školách opatřuje nic neznamenající "univerzitní" tituly, které nejsou podloženy žádným vzděláním. Do státní správy se tak dostávají desetitisíce negramotů s "písmeny" před svými jmény.

Korupční je i "kafemlejnkový" systém akademických publikací, který silně závisí na podvodných, predátorských tzv. "akademických" časopisech. Ve filmu uvidíte české akademiky, kteří záměrně do jednoho z těchto podvodných časopisů poslali článek obsahující shrnutí: "Tento článek je lživý a jeho cílem je dokázat, že publikace v tomto časopise je podvod." Článek v predátorském časopise vyšel bez problémů. V ČR ovšem se publikaci lživých článků v predátorských časopisech používá jako nástroj k získávání velkých financí pro "vědecký výzkum". V zemích, jako Británie, kde se individuálně hodnotí akademický obsah publikovaných článků a nedělá se jen automatická statistika publikací jako v ČR, k takovým podvodům docházet nemůže, v ČR to nikomu nevadí.

Zavedení mafiánského peněžního principu do systému vysokého školství toto školství vážně zničilo nejen v ČR, ale i v zemích, které studentům účtují za vzdělání horentní školné, jako jsou Anglie a Spojené státy. Univerzity v těchto zemích jsou totiž stoprocentně podřízeny manažerskému a finančnímu principu, opustily zásadu akademické svobody, platící na vysokých školách od středověku, likvidují klíčové, avšak třeba malé obory a výzkum a podřizují všechno diktátu peněz, tedy nejnižšímu společnému jmenovateli. Tržní principy mohou fungovat v supermarketu, kde si kupujete pastu na zuby, v univerzitním prostředí však vedou k nivelizaci a k zničení nezávislosti univerzit, které musejí mít právo provozovat kurzy a provádět výzkum, který nepřínáší okamžitý finanční zisk.  Co si myslet o zhoubném zákazu neprovozovat volitelné magisterské kursy, do nichž  se nepřihlásí alespoň deset studentů!

I když je možno jistě vůči dokumentárnímu filmu Víta Janečka a Zuzany Piussi mít drobné kritické připomínky, zejména co se dramaturgie filmu týče, je skandální, že ač film (spolu)financovala Česká televize, odmítá ho nyní odvysílat. Film však převzala do celostátní distribuce firma Bonton a jeho premiéra se bude konat v pražském kině Lucerna  v úterý 21. května 2019 v 18.30.  V předchozí pátek 17. května budeme o tomto filmu vysílat na Regionální televizi rozhovor se Zuzanou Piussi, bude také zveřejněn na Britských listech.

Nenechte si premiéru ani později film v distribuci Bontonu ujít. Je otřesným svědectvím o tom, jak v důsledku absence civilizované regulace se v mnoha sektorech společnosti stala Česká republika obětí kriminální mafie.

Další informace a možnost rezervace vstupenek na premiéru ZDE

0
Vytisknout
15756

Diskuse

Obsah vydání | 9. 5. 2019