ČR: Není dovoleno zveřejňovat počty nákaz v obcích

24. 9. 2020

čas čtení 3 minuty
Dobrý den,

přeposílám odpověď z magistrátu:
Není dovoleno uveřejňovat ani předávat médiím počty nakažených v obcích (covid).

Přitom v rámci okresu se situace v obcích mohou výrazně lišit.

S pozdravem
M. Šimon
Vážený pane Šimone,

 

dovolte mi reagovat na Váš e-mail ze dne 18.9.2020, týkající se žádosti o počtu případů na území statutárního města Pardubic. Jak jsem Vás informoval e-mailem již dne 11.9.2020, statutární město Pardubice není původcem (tedy ani vlastníkem) zdravotnických informací o vývoji pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato data, jež jsou zatím k dispozici vždy za uplynulých 7 dní, ve čtvrtek, jsme začali dostávat teprve přede 2 týdny cestou Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále „ÚZIS“), a to na základě memoranda uzavřeného mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále „MZ“) a Svazem měst a obcí České republiky.

 

 

Memorandum, respektive pokyny zaslané vlastníkem dat, tedy ÚZIS, jasně říkají, že tato jsou určena pouze pro orgány krizového řízení obcí, nejsou veřejně přístupná, nelze je publikovat na internetových stránkách a předávat médiím. Z tohoto důvodu Vám požadované informace nemůžeme poskytovat. Pokud Vám je poskytne někdo jiný, např. Vámi oslovená Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále „KHS“), je to na jejich vlastním zvážení a rozhodnutí. Ani nám však tento orgán ochrany veřejného zdraví  dříve data za území města nebo obce s rozšířenou působností neposkytoval s odůvodněním, že takto rozhodlo MZ.

 

Veřejně publikována byla od počátku statistická data za území jednotlivých okresů, a tak tomu je doposud, a to např. na internetových stránkách MZ. Osobně jsem přesvědčen, že data za území obcí jsou opravdu důležitá zejména pro orgány krizového řízení obcí 1. stupně, jimž to v souladu s pokyny, s poučením, jak s daty zacházet, posíláme, ale zejména pro orgány ochrany veřejného zdraví, které mohou přijímat nezbytná opatření. Jsem přesvědčen, že tato vydaná mimořádná opatření jsou dostatečně medializována, a to jak provozovateli hromadných informačních prostředků, tak např. i na internetových stránkách statutárního města Pardubic, vč. povinného uveřejňování na úřední desce (pokud se jedná o dokument, který má být na úřední desce uveřejněn; v ostatních případech to však i tak publikujeme na titulní stránce webu města), což se stalo i nyní s nově vydanými Nařízeními KHS č. 1/2020 a č. 2/2020 ze dne 22.9.2020.

 

Pokud chcete získat Vámi požadované informace, bude nutné, aby jste se obrátil přímo na jejich vlastníka, tedy ÚZIS.

 

Děkuji za pochopení a s pozdravem

 

Jiří Kyncl


vedoucí oddělení krizového řízení
kancelář primátora
Magistrát města Pardubic


www.pardubice.eu

0
Vytisknout
4598

Diskuse

Obsah vydání | 29. 9. 2020