Bedřich Veliký a německá mentalita – aneb jak se stalo Německo vyspělou zemí

23. 3. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty
 
Ke svému velkému a nemilému překvapení se stále setkávám s tvrzením, že Němci, na rozdíl od Čechů, mají jakousi „mentalitu“ nebo „povahu“, která dělá jejich stát vyspělým, Češi ale tyto vlastnosti nemají, tak nemají šanci dohnat Němce. Lidé, kteří něco takového tvrdí, jsou naprosto neznalí dějin Evropy a zejména Německa.

Co bylo Prusko před Bedřichem Velikým? Zaprděný, zaostalý stát. 

Bedřich Veliký založil moderní Německo tím, že se inspiroval Francií. Když se začtete do jeho hesla na anglické wikipedii, dozvíte se, že prakticky všechny knihy v jeho knihovně byly francouzsky, že za svůj jazyk považoval francouzštinu a že němčinou a německou kulturou pohrdal. Věřil, že se Německo jednou stane stejně vyspělým státem jako Francie, ale dával tomu tak sto let. 

Když se začtete do slavných pamětí Johanna Wolfganga Goetha (Z mého života, báseň i pravda), zjistíte, že i ten pohrdal německou kulturou své doby a francouzština byla jeho druhý jazyk od dětství. Samozřejmě dokonale znal jak tehdejší kulturu francouzskou, tak anglickou. Stejně tak Lessing, Herder, Winckelmann. Vrcholem vzdělání a kultury jim byla antika a Itálie. Dokonce také Goethův otec s nacionalistickými sklony považoval za naprosto nezbytné, aby jeho syn cestoval, zejména do Itálie, jinak nebude o světě vědět nic (a Goethe se nakonec vydal do Itálie v něčem, co velmi připomíná útěk z Německa).

Jak se Německo stalo evropskou mocností a rozvinutým, vysoce kulturním státem? No přece tím, že se rozhodlo napodobit vyspělý svět. To samé se dělo dříve ve Francii a Anglii, kde se napodobovala Itálie a antická vzdělanost. Montaignův otec to dotáhl tak daleko, že učinil latinu mateřským jazykem svého syna. Když čtu Velké dějiny zemí Koruny české, svazek Dětství, vidím často ten samý proces: šlechta se něco naučila ve světě, od šlechty se to naučilo měšťanstvo a pak i prostý lid, pokud vůbec (a prostý lid dneška si pak myslí, že vánoční kapr nebo stromeček je starý český zvyk, přitom jsou to zvyky původně německé). 

Samozřejmě to byli v českých zemích Němci i Češi. Mluvit o nějakých mentalitách Čechů a Němců je zcela mimo mísu. Když se Češi chtěli učit ze Západu, dokázali úžasné věci v průmyslu, vědě, kultuře, ekonomice, medicíně.

Kdyby si ovšem lidé jako Bedřich Veliký nebo Josef II. (jeho vzdělání bylo založené na francouzských a anglických osvícencích) řekli, že obyvatelé jejich říší mají nějakou mentalitu, která jim nikdy nedovolí dohnat Anglii a Francii, podobat se jim, užívat si stejných výhod vzdělání, pokroku, osvěty, vynálezů, pak by se Německo nikdy nestalo tou zemí, k níž ti naši mudrlanti a trumberové, kteří věří v nepřemožitelné mentality národů, dnes tak vzhlížejí.   

1
Vytisknout
3333

Diskuse

Obsah vydání | 28. 3. 2023