Millennium Declaration

DOKUMENT

Osm rozvojových cílů tisíciletí

5. 9. 2005

Česká republika se stejně jako dalších 190 států zavázala splnit do roku 2015 tzv. Rozvojové cíle tisíciletí - Millennium Development Goals, které by měly zásadně změnit podobu dnešního světa. ...

Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula

9. 4. 2004

dokument XXII. sjezdu SI, Sao Paulo, 27. -- 29. října 2003 Sociálně demokratické, socialistické a dělnické hnutí prochází v posledním období nelehkou etapou vývoje v celosvětovém i evropském měřít...