Impérium lži

17. 3. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut
Daniila Frolkina poslal soud v ruském Chabarovsku na pět a půl roku do vězení. Ne však za zločin na civilistovi, který spáchal na Ukrajině - ale kvůli tomu, že se k němu přiznal.

Z logiky slavného ruského soudu plyne výmluvný precedent. Není podle něj špatné chovat se ve válce jako rozzuřený pes urvaný ze řetězu. Špatné je pouze se k tomu přiznat.


Frolkin zdaleka není prvním ani posledním ruským vojákem, který se na Ukrajině dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Jak uvádí čerstvá zpráva Rady OSN pro lidská práva, existují indicie, že se z ruské strany jedná o systematické, státem podporované úsilí.

Problém tedy není v tom, co Frolkin udělal, ale že na rozdíl od tisíců a tisíců ostatních okupantů se ke svému činu veřejně přiznal.

To odporuje dlouhodobé propagandistické strategii režimu postavené na systematickém popírání jakýchkoliv ruských zločinů v minulosti spáchaných nebo dnes uskutečňovaných. Příkladem budiž oficiální kampaň Stalinovy rehabilitace, která má poddané Kremlu vést k vytěsnění desítek miliónů obětí zhoubného režimu bývalého diktátora.

V prosazování "zájmů ruského státu", jak je interpretují oficiální ruské úřady, nepředstavují zločiny žádný problém, nad nímž by se snad měl někdo zamýšlet a řešit "nadbytečné" otázky pravdy a svědomí. Jde jen a jen o to, že podle oficiální propagandy má mít Kreml za libovolných okolností pravdu a vždy být v právu, i když z faktického hlediska je tomu docela jinak.

Frolkin svým veřejným přiznáním narušil tiché "společenství viny" mezi těmi, kdo se během nasazení na Ukrajině podobně jako on pustili do vraždění, mučení, znásilňování a rabování. Vystavil své kolegy výzvě, aby se také veřejně doznali k činům, které si nechávají pro sebe a nanejvýš ještě o nich soukromě informují nejbližší okolí.

A to úřady nemohou připustit. Pouto sdílené viny je pro demoralizovanou ruskou armádu jednou z mála věcí, která ji ještě jakžtakž drží pohromadě.

Frolkin tedy musí za katr, protože prý svým přiznáním "šířil dezinformace o speciální vojenské operaci". Zločinů se v genocidní koloniální válce nejen smíte, ale dokonce máte dopouštět, tak to je podle ruského státu implicitně správně. Ale nikdy, nikdy nesmíte připustit, že by šlo o nějakou chybu.

***

Je těžké přiblížit těm, kdo už to opravdu neznají a nepamatují, jak malý vliv mělo ve skutečnosti západní osvícenství na ruskou kulturu a jak mizivá je v ní váha obyčejné pravdy. (Ne, opravdu zde nepíšu o petrohradské kavárně, to je úplně jiné téma.)

Orwellovo proslulé románové "ministerstvo pravdy" ovšem nepředstavuje žádnou literární licenci, ale jen malinko přehání způsob fungování autorovi současných stalinských úřadů v komunistickém SSSR i na dobytém území v zahraničí.

Za Gorbačovových reforem byl podniknut zatím poslední vážně míněný pokus Rusko kulturně europeizovat, mimo jiné i tím, že se měnil oficiální postoj k postavení pravdy ve veřejné debatě. V aktuální politice to ovšem často příliš nefungovalo - připomeňme třeba dlouhé a úporné zapírání ve věci sestřelení korejského letu KAL 007 nebo černobylské jaderné havárie - ale přinejmenším se připouštělo, že ve vztahu k minulosti, zejména pak minulých masových zločinů, by se lhát nemělo. Že je to špatné a že to škodí.

Nic necharakterizuje Putinův režim lépe než fakt, že se i s tímto polovičatým úsilím o připuštění pravdy tím nejrozhodnějším způsobem rozešel. Pravda pro něj naprosto nic neznamená, miliony Stalinových obětí mají být ve jménu "státního zájmu" navždy zalhávány - a stejně tak i současná vlna zločinů proti Ukrajině a Ukrajincům.

Avšak tam, kde pravda nic neznamená, neznamenají vůbec nic ani jakékoliv explicitně formulované závazky takového státu. Připomeňme třeba skutečnost, že Putin nedávno "pozastavil" smlouvu START 3 (a Státní duma to schválila), nicméně text smlouvy žádné takové pozastavení závazků nepředpokládá ani neumožňuje.

Jinak řečeno v politice, která je od A až do Z postavena na lži, jsou její proponenti připraveni kdykoliv zcela popřít, na co včera přísahali a odmítnout pod nejabsurdnější záminkou všechny případné závazky, které převzali. Namísto toho si účelově vyfabulují úplně jinou verzi událostí a zcela svévolně se ze závazků vyvlečou.

To je v zásadě hlavní a nejdůležitější důvod, proč se současným Ruskem nemá žádný smysl jednat a spoléhat se na to, že aktuální konfrontační a destabilizační politiku údajně opustí, jen když "dostane slušné podmínky".

Není tomu tak. Všechny smlouvy a mezinárodní závazky formálně převzaté zločinným Putinovým režimem, pro nějž pravda nic neznamená, nemají ani cenu papíru, na němž jsou sepsány.

5
Vytisknout
5282

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2023