900

Ještě k Frljićově hře v Brně: Zastínily provokace obsah?

29. 5. 2018 / Jan Paul, Jan Čulík

čas čtení 5 minut
Komentátor Jan Paul ostře odsuzuje hru chorvatského režiséra Frljiće Naše násilí vaše násilí, prezentovanou minulou sobotu na festivalu v Brně, přestože ji neviděl, takže nemá možnost řádně posoudit, jak jsou  provokativní prvky dramatu funkční v rámci celé jeho semantické struktury. 

Pro informaci: určité činy jsou pornografií pouze v tom případě, pokud je jejich jediným významem sebeuspokojování, nebo finanční zisk: ve struktuře uměleckého díla sexuální akt vůbec pornografický být nemusí - může to být například silný humanistický protest. 

Je ovšem samozřejmě pravda, že využívání prvků, které mají biologicky sexuální význam, pro umělecké sdělení, je nesmírně ošemetné - tvůrce musí být velký umělec, aby dokázal původní čistě biologicky sexuální význam určitého jednání přetvořit v tvůrčí výpověď. Nemůžeme posoudit, zda tomu tak bylo ve Frljićově představení, protože jsme ho neviděli. Jak už jsme konstatovali včera, je ovšem politováníhodné, že o složitém významu Frljićova dramatu se vůbec v ČR nemluvilo, všichni se zasekli povrchně u té fotografie, na níž herec znázorňující Ježíše údajně znásilňuje muslimku. 

Frljić jako režisér je samozřejmě provokatér: Otázka je, zda drsné provokace proti určitému náboženství, ať mohou mít jakkoliv humanistický a civilizovaný obsah, dokáží oslovit věřící - anebo jejich skandalizace jen způsobí, že se tvrdě zadřou ve své víře a neposlouchají. Už máme v současnosti dost problémů s velkými počty lidí, kteří vášnivě věří pitomostem, a nevíme, jakým způsobem je přesvědčit, aby se jich vzdali a začali vnímat fakta. Je možné, že drsný výsměch náboženství, ať je to křesťanství či třeba islám, k dialogu asi nevede. Nebo ano? ptá se Jan Čulík.

Zde je email od Jana Paula: 


O čem ta hra je jsem se samozřejmě velmi podrobně seznámil, to se jaksi předpokládá. Bohužel obsah, či téma zcela zastínila forma, a následně tyátr kolem ní, a to je špatné, protože to sdělení či myšlenka je ve své podstatě dobrá, ale skandálem zcela zanikla, a to nelze popřít. Četli jste někde v médiích, které se neúčastní festivalu, seriozní rozbor, o čem ta hra je?

Filosof Miroslav Petříček mi na otázku co si myslí o vztahu obsahu a formy, konkrétně teorii odrazu sdělil, že obsah si prostřednictvím autora vždy najde adekvátní formu, ale ta forma Frljiče vůbec není adekvátní obsahu, je urážlivá pro jiné, a to je chyba, a to lze přece pochopit. Nelze dobré myšlenky sdělovat negativně. Frljič nesnáší katolictví, bohužel tím zabil dobrý obsah, a Glaser, ředitel ND Brno se stal jen loutkou v této věci. Takhle to prostě je.

Jane, buď rozumný, Duka přece nemůže tu hru podpořit, to je jako kdybys chtěl,  aby hlavní představitel islámu podpořit kreslíře karikatur v pařížském nakladatelství. Samozřejmě Duka nezavelí k žádnému teroristickému pogromu, a v jeho souvislosti se můžeme bavit více méně o důrazu jeho reakce (já bych třeba vyčkal), ale nikoliv o tom, že to měl podpořit. V řadě věcí má navíc pravdu.

Proč Frljič nepoužil svoji mnohem kreativnější tvořivou symboliku? Ale to už jsme u původnosti současného umění, které na sebe upozorňuje skandálností, všimni si, že píši na sebe, ale umělec má upozornit na OBSAH !!!!!! Ne na sebe! Nemůžete chtít po současném divákovi, aby porozuměl formě Frljiče, protože splácal všechno dohromady, ale hlavně si vyřizuje účty s katolictvím. Kdybych šel na to představení, abych se něco dozvěděl o tématu, tak z něj prostě v těch dehonestujících chvílích nejspíš odejdu, a budu chtít vrátit vstupné. Udělal bych to, i kdyby autor zesměšňoval islám, nebo nějakou minoritu, nebo naopak majoritu. Prostě by mě odpudila nechutná forma, v níž není žádná umělecká zkratka či metafora. To není žádné překračování hranic, proč třeba nespálil hromadu plastových lahví venku před divadlem? A nebo něco jiného, co by bylo nosné....

Jestliže chceme změnit svět, nemůžeme do sebe strkat.

Znám řadu katolíků, kteří uprchlíky "přijímají", atd.atd. Měl to udělat skrze českého konzumenta, ne skrze Krista, o jehož smyslu oběti laici stejně nic neví, a ti, kteří vědí, jsou právem uraženi, jenomže to by musel vymyslet. Prostě sáhnul po osvědčeném symbolu a aktu, jako to udělalo divadlo v Hamburku, v Chile, apod. Na jevišti se  souloží a Ježíš sestupuje z kříže za nějakým účelem už hodně dlouho. 


Jde o  neadekvátnost formy.

Bedlivě rozlišujte  odpor ke katolictví (náboženství) a skutečný zájem být objektivní, možno říci spravedlivý. Je mi to líto, ale Freund je argumentačně na úrovni mé sousedky, prosím, ale nikterak neusiluji o stažení jeho textu, který je kontraproduktivní...atd.1
Vytisknout
9375

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2018