Ivo Liška

Autor je vysokoškolský učitel na Farmaceutické fakultě VFU Brno, učí tam analytickou chemii od roku 1993. Předtím od r. 1966 byl pracovníkem ve výzkumu na VŠZ a VŠV v Brně.

Rok narození 1943.

Je člen oblastní rady SNK Evropští demokraté v Brně.