Putin: Estonská Narva je "ruské město"

17. 6. 2022

čas čtení 2 minuty
Ruský diktátor Vladimir Putin pohrozil estonskému městu Narva na východní hranici, když řekl, že ruský car Petr I. město nedobyl, ale "vzal si ho zpět" ze Švédska – i když to vždy bylo estonské město; použil toto přirovnání k ospravedlnění svých vlastních plánů invaze k sousedům.

Putin se setkal s mladými podnikateli, inženýry a vědci v inovačním a vzdělávacím středisku Technograd Moskevské výstavy lidového hospodářství, přirovnal se k Petru I. a řekl, že car nedobyl Narvu a další oblasti pod švédskou kontrolou, ale vzal se je nazpět.

Řekl, že svět se mění a každá země a národ si musejí zajistit svou suverenitu. Podle ruského diktátora neexistuje střední cesta – země je buď nezávislá, nebo kolonie. Dodal, že pokud země nemůže činit nezávislá rozhodnutí, je již do určité míry kolonií. A kolonie nemá – z historického hlediska – žádnou šanci přežít v tak tvrdém geopolitickém boji.

"Petr I. vedl Velkou severní válku 21 let. Vypadalo to, jako by bojoval se Švédskem, něco dobyl. Nic nedobyl, vzal zpět! Takhle to je. Celá oblast u jezera Ladoga, kde byl založen Petrohrad. Když vytvořil nové hlavní město (Petrohrad), žádná evropská země je nepovažovala za ruské území; všichni si mysleli, že je to Švédsko. Ale od pradávna tam žili Slované spolu s Ugrofiny a toto území bývalo pod kontrolou Ruska.

"Také západním směrem - to znamená Narva, jeho první invaze. Proč tam šel? Vzal si to zpět a zajistil – to je to, co udělal,“ tvrdil Putin.

„Rozhodujeme-li o všem, i my si musíme vzít zpět a zajistit. A pokud vyjdeme z perspektivy, že tyto základní hodnoty jsou základem naší existence, můžeme uspět v plnění úkolů, které jsou před námi," dodal diktátor.

Když se podíváme do Estonské encyklopedie, na počátku 13. století existovala u řeky Narva osmihektarová vesnice – nazývaná Narvia. V roce 1256 vytvořil guvernér dánského krále u řeky pevnost – pravděpodobně tam, kde bylo postaveno budoucí město. Ve 13. a 14. století se kolem pevnosti vytvořil celek připomínající město. Narva se jmenuje jako město od roku 1345, kdy jí byla udělena městská práva Lübeckem.

Rusové dobyli Narvu teprve 12. května 1558; 6. září 1581 však město přešlo pod švédskou kontrolu. Petr I. dobyl Narvu 20. srpna 1704.

Během 2. světové války Sověti vybombardovali Narvu do základů a donutili estonské obyvatele města uprchnout. Sověti město znovu osídlili deportací etnických Rusů odjinud v Rusku do Narvy, čímž zajistili, že město bude po desetiletí etnicky ruské.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
2139

Diskuse

Obsah vydání | 23. 6. 2022