Potřebujeme selský rozum, pokud jde o povolení provozovat sport transsexuálním ženám

24. 6. 2024 / Fabiano Golgo

čas čtení 12 minut
 

Jednou z nejkontroverznějších otázek v současném sportu je, zda lidé, kteří se narodili s mužskými pohlavními orgány a později se stali ženami, mohou soutěžit s lidmi, kteří se narodili a vyrostli pouze s ženským pohlavím. Totéž neplatí pro osoby, které se narodily s ženskými pohlavními orgány a později změnily svou pohlavní identitu na mužskou. Je to proto, že lidé, kteří strávili dětství a dospívání s mužskou hladinou testosteronu, mají nakonec po celý život určité výhody, i když si v dospělosti hladinu testosteronu změnili.

 

Testosteron zvyšuje svalovou a kostní hmotu. Dospělí muži mají v průměru nejméně sedmkrát více testosteronu než dospělé ženy. V důsledku toho mají chlapci obecně lepší motorické schopnosti, sílu a rozvoj svalů. Proto obvykle předčí dívky ve sportovních dovednostech, zejména v běhu a skocích. Ve sportech s míčem rozhoduje běh (v basketbalu a volejbalu také skoky). 

Po pubertě mají muži obecně větší kosti, více svalové hmoty, což vede k větší síle a výkonu, silnějším vazům a šlachám a většímu srdci a plicím než ženy. To se samozřejmě týká lidí stejné váhy a výšky. Rozdíl ve sportovních výkonech a fyzických schopnostech, který je ve prospěch mužů, se výrazně zvyšuje s věkem. Čím později tedy člověk přejde z mužského pohlaví na ženské, tím více výhod má.

V některých sportech se od transsexuálů vyžaduje, aby před soutěží udržovali hladinu testosteronu pod 10 nanomolů na litr po dobu nejméně 12 měsíců. V případě některých sportů, například veslování, je limit ještě nižší, a to 2,5 nanomolu na litr. I tak se však určité výhody získané mužskou pubertou nikdy nesmažou, protože kvalita šlach a kalcifikace kostí je lepší než u lidí narozených s ženskými pohlavními orgány.

Otázky genderové identity jsou velkým rozdělovačem politických vášní a jsou pravděpodobně nejpalčivějším tématem na praporech krajní pravice. Je fakt, že trans lidé jsou nejvíce diskriminovanou lidskou kategorií, protože i menšiny jako černoši, uprchlíci, muslimové, ženy, tlustí lidé, lidé s tělesným postižením nebo dokonce lesby a gayové mají tendenci je diskriminovat. 

Až do začátku tohoto století nebylo neobvyklé, že se gay bary snažily vyhnout přítomnosti trans žen. A lesby stále velmi často napadají trans osoby, které chtějí být považovány za ženy, protože si myslí, že jelikož vyrostly s mužským pohlavím, mají mnoho charakteristik chování, které jsou mužské. 

Toto téma je proto citlivé pro ty, kdo chtějí zmírnit intenzivní a rozsáhlé utrpení, které tato kategorie genderové identity zažívá. Je pochopitelné, že člověk, který vyrůstal a cítil se jako žena, přestože se v zrcadle vidí s mužskými fyzickými znaky, bude trpět ještě více, když se po provedení změny nevidí přijatý. Bylo by však nespravedlivé, aby ženy, které se s touto identitou narodily - a které trpěly a stále trpí hluboce zakořeněnými, odvěkými předsudky namířenými proti nim -, musely soutěžit ve sportu s těmi, které měly během svého formování výhody, i když o ně nestály. 

Ve sportech, kde nezáleží na fyzických přednostech, jako je stavba těla, síla nebo výkon (např. jezdectví), není biologie sportovce tak důležitá. Proto mohou trans muži a trans ženy bezpečně a spravedlivě soutěžit proti cisgender závodníkům (cisgender je každý, kdo má pohlavní identitu podle pohlavních orgánů, se kterými se narodil).

Ve sportech, kde je důležitá velikost, rychlost, síla a výkon, jsou menší a slabší těla vystavena většímu riziku zranění. To platí zejména v kolizních sportech, jako je ragby, nebo v bojových sportech, jako je box a bojová umění. Transsexuální muži v mužských sportech tuto výkonnostní výhodu nemají. I při hormonální terapii zvyšující hladinu testosteronu mohou jen zřídka konkurovat fyzické zdatnosti cisgenderových mužů, a proto v mnoha disciplínách nepředstavují hrozbu pro sportovní vítězství nebo rekordy mužů.

Věda naznačuje, že u disciplín, které závisí na rychlosti, síle nebo výkonu, není vůči cisgender ženám fér, aby se do nich zapojovaly transgenderové závodnice. Rozdíl mezi muži a ženami v současných světových rekordech v mnoha atletických a vodních disciplínách se pohybuje mezi 4 a 16 % ve prospěch mužů. Například v plavání na 100 metrů motýlek je americká šampionka Missy Franklinová o devět sekund pomalejší než její mužský protějšek Ryan Lochte, přestože má stejnou výšku i rozpětí paží. Ve vzpírání je mužský světový rekord o 30 % vyšší než ženský rekord při stejné tělesné hmotnosti. V běhu na 100 metrů má asi 10 000 mužů rychlejší osobní rekord než současná olympijská vítězka Elaine Thompsonová.

Pokud tedy transžena soutěží v ženských disciplínách, může vytvořit rekordy, kterým se cisgenderové ženy nikdy nevyrovnají. To znamená, že cisgenderové sportovkyně mohou mít méně příležitostí být vybrány do týmu, reprezentovat svou zemi na mezinárodní úrovni nebo napodobovat úspěchy ženských vzorů.

Světová vodácká federace, Mezinárodní cyklistická unie a Britský triatlon zavedly "otevřenou" kategorii pro všechny závodníky: transgender a cisgender muže a ženy. To by mohl být způsob, jak zapojit všechny a zároveň chránit integritu ženského sportu.

Tato otázka je ožehavá a vyvolává mnoho vyhrocených emocí na obou stranách debaty. Pro heterosexuály, jako je například slavná autorka Harryho Pottera JK Rowlingsová nebo ikonická australská feministka Germaine Greerová, je obtížné vyslovit se proti účasti trans žen ve sportu (nebo proti klasifikaci trans žen jako prostě žen, nikoliv "trans" žen), aniž by byli napadáni z transfobie. Pro homosexuály, jako jsem já nebo Martina Navrátilová, je to o něco snazší, protože jsme také součástí abecední polévky (LGBTQIANP+), která bojuje proti diskriminaci neheterosexuálů. I tak je ale tenistka obviňována z transfobie.

Osobně si myslím, že translidé by mohli zmírnit napětí tím, že přijmou skutečnost, že jejich příběhy jsou jiné než příběhy cisgenderových lidí. I kdyby se považovali za opačné pohlaví, než jaké naznačuje jejich vzhled, není možné vymazat minulost a předstírat, že tato část jejich historie neexistuje. Myslím si, že trans lidé jsou trans a ne muži nebo ženy. Jsou to trans muži nebo trans ženy. Předstírání, že vždy byli mužem nebo ženou, jen podněcuje opozici, protože vyžaduje, aby lidé ignorovali to, co o trans osobě vidí nebo vědí, ve jménu toho, aby se cítili lépe. 

Vždy přirovnávám změnu pohlaví k české národnosti. I když mám český pas, nikdy nepřestanu být narozen, vychován a akulturován v Brazílii. To, že bych předstíral, že jsem Čech, protože jsem si změnil pas, nebo dokonce proto, že jsem v České republice žil téměř dvakrát déle než v Brazílii, ze mě Čecha nedělá a ani Češi by mě za Čecha nepovažovali. To, co získám s českým pasem, jsou stejná práva, ale ne stejná společná historie. To se stává translidem, jakkoli to pro některé z nich může být bolestné. Život není dokonalý a musíme se umět vyrovnat s tím, co se nám nelíbí, ale co je realita, jakkoli krutá. 

Pohlavní proměnlivost je běžná zejména u příslušníků generace Z (narozených v letech 1995-2015). Mnozí z nich chtějí, abychom ignorovali jejich fyzický vzhled a označovali je neutrálními zájmeny. Možná k tomu dojde v budoucnu, až budou sami řídit kulturu, ale mezi generacemi, které chápou identitu jako binární, se to pravděpodobně neuchytí. To, co mnohé z těchto předchozích generací udělaly, je, že tuto binaritu rozšířily o existenci transgenderu, ale chtít neutrální pohlaví mi připadá spíše jako pubertální rozmar, kdy mnozí nechtějí být součástí žádné uzavřené skupiny, jinými slovy spíše jako dočasná vzpoura než jako existenční stav. 

Už dnes je jasné, že většina těch, kteří se kdysi považovali za neutrální (aniž by se cítili být muži nebo ženami) nebo fluidní (udržující citové a/nebo sexuální vztahy se všemi pohlavími), se po dosažení dospělosti nakonec rozhodne pro jedno z tradičních pohlaví, mužské nebo ženské. 

Zbytečné mi připadá požadovat, aby někdo, kdo nepatří do okruhu vašich důvěrných přátel a rodiny, věděl, že se daná osoba považuje za neutrální. Jedna věc je chtít, aby se o vás mluvilo podle mužských nebo ženských zájmen bez ohledu na genitálie, ale něco jiného je chtít, aby vás někdo vnímal a oslovoval jako osobu, která nemá mužskou nebo ženskou identitu. Je to jako vyžadovat, abych věděl, že je člověk vegan. Tato informace se stává relevantní pouze v případě, že ho pozvu na večeři. To, co dotyčný dělá v posteli nebo jak se považuje za pohlaví, je něco, co mě nezajímá, pokud naše interakce nepřekročí triviální rámec a nevyžaduje tuto informaci pro emocionální pohodu druhého. 

Dochází k přílišné personalizaci ze strany nových generací, které chtějí mít výlučnou identitu, nikoli být součástí kolektivu. A to je bohužel vlastnost se stopami fašismu, protože se příliš diferencuje a vylučuje sebemenší odlišnost. V mladších generacích je zakořeněn fašismus, který má tendenci chtít cenzurovat, rušit a likvidovat vše, co je v rozporu s jejich hodnotami a přesvědčením. Existuje netolerance těch, kdo jsou humanističtí a solidární vůči těm, kdo jsou sebestřednější a konzervativnější. Pocit být na správné straně (humanistické, tolerantní, progresivní) vede k fašismu vůči těm, kteří vidí svět méně vstřícně a zaujatěji. Pak se ale stává nesmiřitelným bojem, kde je přijatelná pouze eliminace protistrany. Krajní pravice je však v eliminaci protistrany obvykle obratnější, což solidární humanisty znevýhodňuje. 

Neměli bychom lidi nutit, aby předstírali, že historie transsexuálů, jakkoli jim mohla způsobit dysforii a psychické problémy, neexistuje, ale měli bychom se snažit o všeobecné pochopení toho, že skutečně existují lidé, kteří se narodili s genitáliemi, s nimiž se necítí být ztotožněni. Trans lidé existují tak dlouho, jak dlouho existuje svět. Transvestismus je součástí v podstatě všech kultur od doby kamenné. Muži, kteří se oblékají jako ženy, a ženy, které se oblékají a/nebo chovají jako muži, jsou součástí lidské přirozenosti od počátku. Co se změnilo s nástupem židovsko-křesťanského náboženství a jeho odnože, islámu, je tato tvrdost v genderové binarizaci. Dříve byla většina národů ve svém chápání povahy citů a sexuality tvárnější. Stačí navštívit Egypt, Řecko, africké kmeny nebo asijské jeskyně, abyste si tuto rozmanitost a nedostatek diskriminace uvědomili při pohledu na rytiny, sochy a další umělecké projevy zobrazující tehdejší lidi. 

Je třeba uklidnit bojovné nálady, které krajní pravice rozdmýchává v myslích voličů, kteří by byli umírnění, kdyby nebylo těchto problémů, které se zdánlivě snaží převrátit jejich svět naruby. Translidé a jejich příznivci potřebují najít střední cestu, společný středobod, kde by se obě strany debaty mohly setkat. Dokud bude přetrvávat postoj, že netolerantní lidé prostě potřebují, ať už zázrakem, nebo zákonnou silou, začít vidět věci idealizovaně, a ne na základě lineární, viditelné reality, bude to netolerantní strana, kdo bude vítězit v soutěži. 

Netolerance vůči netolerantním pouze všechny srovnává na nejnižší společný jmenovatel. A testosteron je vyšší na straně krajní pravice. 

2
Vytisknout
2169

Diskuse

Obsah vydání | 25. 6. 2024