„Praha obyvatelná?“ Extinction Rebellion ČR symbolicky umře na pražském magistrátu. Aktivisté požadují ambicióznější přístup v boji s klimatickou změnou

11. 12. 2019

čas čtení 4 minuty

Tisková zpráva Extinction Rebellion  

Praha 12. prosince 2019, 12:30, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám.

Hnutí Extinction Rebellion ČR neboli Rebelie proti vyhynutí bude 12. prosince 2019 v Praze na Nové radnici protestovat za serióznější přístup zastupitelů ke klimatické změně. Aktivisté požadují vyhlášení stavu klimatické nouze na území hlavního města. Praha by se tím přidala k řadě dalších světových metropolí včetně Londýna, New Yorku či Říma, které se zavázaly dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality výrazně dříve než v roce 2050.

K tomu: 

 

Světová vědecká obec dlouhodobě varuje před možnými katastrofálními důsledky globálního změny klimatu, způsobené lidskou činností. Národní i lokální vlády na známé hrozby doposud reagovaly neochotně; v posledním roce však po celém světě vznikají aktivní skupiny pod hlavičkou Extinction Rebellion, které toto téma prostřednictvím striktně nenásilné občanské neposlušnosti dostávají do popředí a tím nutí politickou reprezentaci k aktivnějšímu přístupu. V odpovědi na varování vědců a stupňující se občanský tlak vyhlašují menší i větší města stav klimatické nouze a zavazují se k tomu, že využijí všech dostupných prostředků k odklonu od neudržitelného nakládání se zdroji.

Hnutí Extinction Rebellion vnímá roli měst, počínaje hlavním a největším městem ČR, jako klíčovou. Podíl populace žijící ve městech trvale roste, město má zároveň ve svých rukou řadu možností, jak snížit emise CO2 a dalších skleníkových plynů: bezodkladně přistoupit k nákupu energií z obnovitelných zdrojů, racionalizovat dopravní struktury tak, aby bylo možné přestat používat fosilní paliva, zohlednit klimatickou změnu v městském plánování atd.

Hlavní město v červnu 2019 v odpovědi na volání občanů přijalo „klimatický závazek“. Ten však není dostatečně ambiciózní: počítá s dosažením nulových emisí až v roce 2050, což je podle odborníku pozdě. Experti se shodují, že je třeba napřít všechny síly k dosažení neutrality během příští dekády. Hlavní město však například stále počítá s projekty, které neobsahují opatření nutná k dosažení udržitelnosti, nadále neuvolňuje dostatečné prostředky na péči o 70 000 pražských stromů, jež klimatickou krizí trpí, a dosud nevneslo racionální úvahy a fakta do diskuse o možném rozšiřování pražského letiště. To bude mít za následek další zvyšování emisí, místo jejich radikálního snížení.

Občanští aktivisté požadují, aby vedení Prahy následovalo vzoru stovek měst po celém světě – a mnoha dalším šlo příkladem – tím, že na svém území vyhlásí stav klimatické nouze a zaváže se k přehodnocení všech stávajících i budoucích projektů tak, aby město v roce 2025 dosáhlo uhlíkové neutrality. Vyhlášení stavu nouze je prvním krokem, který veřejnosti umožní pochopit vážnost situace. Praha se jím zároveň přihlásí k odpovědnosti nejen za život v tomto volebním období, ale i za podmínky, v nichž budou žít další generace Pražanů. Jen ve chvíli, kdy bude jasně a nahlas vyřčeno, že se nacházíme v krizové situaci, bude možné přijmout adekvátní opatření.

Hnutí Extinction Rebellion ČR, které se zformovalo před koncem loňského roku, je součástí mezinárodního hnutí. Navazuje na dosavadní tradice nenásilné občanské neposlušnosti, aby tak ukázalo na nutnost bezodkladně jednat v souladu s vědeckými poznatky a velmi rychle zredukovat emise skleníkových plynů. V České republice hnutí podniklo již desítky nenásilných přímých akcí, od krátkých přerušení dopravy po masovou blokádu pražské magistrály v říjnu tohoto roku, pořádá desítky přednášek a debat a postupně pomáhá proměňovat veřejnou diskusi ohledně zřejmě nejpalčivějšího problému současného světa.

Mapa všech obcí, které již vyhlásily klimatickou nouzi zde.

Podrobný seznam všech států a místních samospráv, které již vyhlásily stav klimatické nouze, včetně počtu obyvatel a odkazů na další informace zde.

Rozbor aktivity pražského vedení (září 2019) zde.

Podrobnější článek o roli měst v boji s klimatickou změnou (Forbes, červenec 2019) zde.


Web: www.extinctionrebellion.cz

Facebook www.facebook.com/XRCzech

Twitter: twitter.com/XRczech

0
Vytisknout
4232

Diskuse

Obsah vydání | 17. 12. 2019